Titulatuur

In het Nederlands gebruik je in formele brieven en stukken aanspreektitels of aanspreekvormen. Bij bepaalde beroepen hoort een bepaalde vaststaande wijze van aanspreken. In deze lijst tref je in de linker kolom de beroepen en soms adelijke onderscheidingen. In de rechterkolom zie je nu hoe je deze mensen hoort aan te spreken of schrijven.

Snel navigeren

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TitelAanschrijfvorm
A
advocaatde weledelgestrenge heer
advocatede weledelgestrenge vrouwe
advocaat-generaal (bij Gerechtshof)de edelgrootachtbare heer/vrouwe
advocaat-generaal (bij Hoge Raad)de edelhoogachtbare heer/vrouwe
ambassadeurZijne, Hare, Uwe Excellentie
attachéde weledelgestrenge heer/vrouwe
B
Bachelor of Laws (titel: LLB)de heer/mevrouw
baronde hoogwelgeboren heer
baronesde hoogwelgeboren vrouwe
burgemeester (grote stad, provinciale hoofdstad)de hoogedelachtbare heer/vrouwe
burgemeester grote stadde hoogedelachtbare heer/vrouwe
burgemeester (kleine gemeente)de weledelgestrenge heer/vrouwe
burgemeester en wethoudersgeacht college
C
commissaris van de koninginde hoogedelgestrenge heer/vrouwe
commissaris van politiede hoogedelgestrenge heer/vrouwe
consulde weledelgestrenge heer/vrouwe
D
doctor (titel dr.)de weledelzeergeleerde heer / vrouwe
doctorandus (titel: drs. MSc. of MA.)de weledelgeleerde heer/vrouwe
G
gedeputeerde (Provinciale Staten)de hoogedelgestrenge heer/vrouwe
gezantde hoogedelgestrenge heer/vrouwe
gouverneurZijne, Hare, Uwe Excellentie
graaf of gravinde hooggeboren heer
gravinde hooggeboren vrouwe
griffier (bij Gerechtshof)de edelgrootachtbare heer/vrouwe
griffier (bij Hoge Raad)de edelhoogachtbare heer/vrouwe
griffier (Centrale Raad van Beroep)de weledelgestrenge heer/vrouwe
griffier (rechtbank)de edelachtbare heer/vrouwe
H
hertog of hertoginde hooggeboren heer/vrouwe
hoofdcommissaris (politie)de hoogedelgestrenge heer/vrouwe
hoofdofficier (rechtbank)de edelachtbare heer/vrouwe
hoogleraarde hooggeleerde heer/vrouwe
I
ingenieur (titel ir. of MSc)de weledelgestrenge heer/vrouwe
inspecteur (politie, belastingen)de weledelgestrenge heer/vrouwe
J
jonkheerde hoogwelgeboren heer
jonkvrouwde hoogwelgeboren vrouwe
K
kandidaat-notarisde weledelgestrenge heer/vrouwe
kantonrechter (rechter in rechtbank)de edelachtbare heer / vrouwe
kardinaalzijne eminentie
koningzijne majesteit
koninginhare majesteit
korpschef (politie)de hoogedelgestrenge heer/vrouwe
L
lid algemene rekenkamerde hoogedelgestrenge heer/vrouwe
lid College van procureurs-generaalde edelgrootachtbare heer/vrouwe
lid gemeenteraadde edelachtbare heer/vrouwe
lid gerechtshof (raadsheer)de edelgrootachtbare heer
lid gerechtshof (vrouwelijke)de edelgrootachtbare vrouwe
lid hoge raad (raadsheer)de edelhoogachtbare heer / vrouwe
lid provinciale statende weledelgestrenge heer/vrouwe
lid raad van statede hoogedelgestrenge heer/vrouwe
lid staten-generaalde hoogedelgestrenge heer/vrouwe
lid van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR)de hoogedelgestrenge heer/vrouwe
lid van de rechtbankde edelachtbare heer/vrouwe
M
meester in de rechten (titel mr. LLM of MA)de weledelgestrenge heer/vrouwe
ministerZijne, Hare, Uwe Excellentie
N
nationale ombudsmande hoogedelgestrenge heer/vrouwe
notarisde weledelgestrenge heer/vrouwe
O
officier van justitie OvJde edelachtbare heer/vrouwe
P
president Centrale Raad van Beroepde weledelgestrenge heer/vrouwe
president rechtbankde edelachtbare heer/vrouwe
prinsZijne (Uwe) Koninklijke Hoogheid
prinsesHare (Uwe) Koninklijke Hoogheid
procureur-generaalde edelhoogachtbare heer/vrouwe
professor (titel: prof.)de hooggeleerde heer/vrouwe
R
raadsheer (lid Gerechtshof)de edelgrootachtbare heer/vrouwe
raadsheer (lid Hoge Raad) de edelhoogachtbare heer / vrouwe
rechter (rechtbank)de edelachtbare heer/vrouwe
S
secretaris-generaalde hoogedelgestrenge heer/vrouwe
staatssecretarisZijne, Hare, Uwe Excellentie
V
voorzitter Centrale Raad van Beroepde hoogedelgestrenge heer/vrouwe
W
wethouderde edelachtbare heer/vrouwe

Mis je een aanspreektitel?

Als je twijfelt bij een juridische brief over de manier waarop je iemand moet aanspreken, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Vraag het ons, wij zoeken het voor je uit.
  • Gebruik het altijd goede: “geachte heer of geachte mevrouw X”