Toont alle 376 resultaten

403 verklaring

 6,95

Aanbiedingsbrief Rechtbank Ontbinding Arbeidsovereenkomst

 1,95

Aandeelhoudersovereenkomst

 24,95

Aannemingsovereenkomst

 32,95

Achtergestelde Leningsovereenkomst

 24,95

Advertentieovereenkomst

 17,95

Afleveringsformulier Leaseauto

 0,00

Afstand van Pandrecht

 12,95

Afstandsverklaring

 1,95

Agentuurovereenkomst

 36,95

Akte van Cessie

 14,95

Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte

 24,95

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

 24,95

Algemene Voorwaarden Dienstverlening

 24,95

Algemene Voorwaarden Financial Lease

 24,95

Algemene Voorwaarden Inhuur Personeel

 24,95

Algemene Voorwaarden Kredietverlening

 24,95

Algemene Voorwaarden Operational Lease

 24,95

Algemene Voorwaarden Schildersbedrijf

 24,95

Algemene Voorwaarden Technische Dienstverlening

 24,95

Algemene Voorwaarden Trainingen en Cursussen

 24,95

Algemene Voorwaarden van Verpanding

 28,95

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

 17,95

Arbeidsovereenkomst DGA

 24,95

Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting

 24,95

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

 24,95

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

 17,95

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur

 24,95

Arbeidsovereenkomst Stukloon

 17,95

Arbeidsovereenkomst Vervanging bij Ziekte of Zwangerschap

 17,95

Arbeidsovereenkomst Wisselende Werktijden

 17,95

Arbitrageclausule

 8,95

Artiestenovereenkomst

 24,95

AVG Compleet Bundel

 69,95

Bankgarantie (Vooruitbetalingsgarantie)

 7,95

Barterovereenkomst

 2,95

Bedrijfsovername Compleet Bundel

 124,95

Beëindigingsovereenkomst

 12,95

Bemiddelingsovereenkomst

 24,95

Beroepschrift OZB

 12,95

Bestuurdersovereenkomst

 17,95

Bestuursregeling Directie BV

 24,95

Betalingsgarantie Aankoop Onroerende zaak

 7,95

Bewaarnemingsovereenkomst

 14,95 21,95

Bezwaarschrift Belastingdienst Naheffing Verkeerde Referentie

 0,00

Bezwaarschrift Gemeente

 0,00

Bezwaarschrift Hondenbelasting geen Hond

 0,00

Bezwaarschrift OZB wegens geen Eigendom Woning

 0,00

Bezwaarschrift Parkeerboete

 0,00

Bezwaarschrift Verkeersboete

 0,00

Bezwaarschrift Verkeersovertreding Boete te laat Ontvangen

 0,00

Bezwaarschrift WOZ-waarde

 0,00

Boedelvolmacht

 7,95

Borgstellingsovereenkomst

 24,95

Brief aan Aannemer Nakoming Overeenkomst

 0,95

Brief aan Bank Protest Opzeggen Krediet

 1,95

Brief aan Bedrijf Klacht over Verkoper

 0,00

Brief aan Belastingdienst Teruggave BTW bij Faillissement Debiteur

 1,49

Brief aan Belastingdienst Teruggave BTW bij Oninbare Vordering

 1,49

Brief aan Colporteur Ontbinden Overeenkomst

 0,00

Brief aan Curator Bedrijf Failliet waar jouw Spullen Staan

 0,00

Brief aan Curator Inroepen Pandrecht

 2,49

Brief aan Curator Klant Failliet

 0,00

Brief aan Curator Leverancier Failliet

 0,00

Brief aan Curator met Eigendomsvoorbehoud

 2,49

Brief aan Ex-partner Aankondiging Indexering Alimentatie

 0,00

Brief aan Ex-partner Herhaald Verzoek tot Betaling Achterstallige Alimentatie

 0,00

Brief aan Ex-partner Indexering Alimentatie Meerdere Jaren

 0,00

Brief aan Ex-partner Samenlevingscontract Ontbinden

 0,00

Brief aan Huurder Opzeggen Bedrijfsruimte

 1,95

Brief aan Huurder Opzeggen Woonruimte

 1,95

Brief aan Luchtvaartmaatschappij

 0,00

Brief aan Verhuurder Achterstallig Onderhoud

 0,00

Brief aan Verhuurder Bemiddelingskosten Terugvragen

 0,00

Brief aan Verhuurder Opzeggen Huurcontract

 0,00

Brief aan Verhuurder Protest Opzeggen Huur

 0,00

Brief aan Verhuurder Terugbetalen Teveel Betaalde Servicekosten

 0,00

Brief aan Verzoeker Inzage AVG-gegevens

 0,00

Brief aan Webwinkel die niet Terugbetaalt bij Retourzending

 0,00

Brief aan Webwinkel Online Aankoop Ontbinden

 0,00

Brief aan Werkgever Aansprakelijkheid Schade tijdens Werktijd

 0,00

Brief aan Werkgever Adoptieverlof Aanvragen

 0,00

Brief aan Werkgever Bezwaar tegen Verslag Functioneringsgesprek

 0,00

Brief aan Werkgever Kortdurend Zorgverlof Aanvragen

 0,00

Brief aan Werkgever Langdurig Zorgverlof Aanvragen

 0,00

Brief aan Werkgever na Overlijden Werknemer

 0,00

Brief aan Werkgever Niet Betaald Vakantiegeld

 0,00

Brief aan Werkgever Onjuist Opzeggen Arbeidsovereenkomst

 0,00

Brief aan Werkgever Opzeggen Arbeidsovereenkomst

 0,00

Brief aan Werkgever Ouderschapsverlof Aanvragen

 0,00

Brief aan Werkgever Pleegzorgverlof Aanvragen

 0,00

Brief aan Werkgever Protest Niet Accepteren Ziekmelding

 0,00

Brief aan Werkgever Protest tegen Non-actiefstelling

 0,00

Brief aan Werkgever Protest tegen Ontslag op Staande Voet

 0,00

Brief aan Werkgever Protest tegen Ontslag zonder Vergunning

 0,00

Brief aan Werkgever Protest tegen Schorsing

 0,00

Brief aan Werkgever Sabbatical Nemen

 0,00

Brief aan Werkgever te late Betaling Loon

 0,00

Brief aan Werkgever Vakantiedagen Opnemen

 0,00

Brief aan Werkgever Vermoeden Arbeidsomvang

 0,00

Brief aan Werkgever Vermoeden Omvang Dienstverband bij Ziekte

 0,00

Brief aan Werkgever Verzoek Meer te Werken

 0,00

Brief aan Werkgever Verzoek Minder te Werken

 0,00

Brief aan Werkgever Werken tijdens Staking

 0,00

Brief aan Werkgever Zwangerschapsverlof Aanvragen

 0,00

Brief aan Werknemer Aansprakelijk Stellen Schade

 1,95

Brief aan Werknemer Aanvaarding Aangeboden Ontslag

 1,95

Brief aan Werknemer bij Niet Verlengen Arbeidsovereenkomst

 1,95

Brief aan Werknemer bij Non-Actiefstelling

 1,95

Brief aan Werknemer bij Overgang Onderneming

 1,95

Brief aan Werknemer bij Schorsing

 1,95

Brief aan Werknemer Ontslag bij Economische Noodzaak

 1,95

Brief aan Werknemer Ontslag Binnen Proeftijd

 1,95

Brief aan Werknemer Ontslag na Twee Jaar Ziekte

 1,95

Brief aan Werknemer Ontslag op Staande Voet

 1,95

Brief aan Werknemer Ontslag Wegens Pensioenleeftijd

 1,95

Brief aan Werknemer Opzeggen Arbeidsovereenkomst voor Proeftijd

 1,95

Brief aan Werknemer Toestemming Aanvullend Geboorteverlof

 1,95

Brief aan Werknemer Toestemming Adoptieverlof

 1,95

Brief aan Werknemer Toestemming Ouderschapsverlof

 1,95

Brief aan Werknemer Toestemming Pleegzorgverlof

 1,95

Brief aan Werknemer Toestemming Verrichten Nevenwerkzaamheden

 1,95

Brief Aansprakelijk Stellen Aannemer

 0,95

Brief Aansprakelijkstelling Schade door Onrechtmatige Daad

 0,00

Brief Algemene Ingebrekestelling bij Koop

 0,00

Brief Bevestiging Berisping Werknemer

 1,95

Brief Bevestiging Betalingsregeling

 1,95

Brief bij Acquisitiefraude (Spookfactuur)

 1,95

Brief bij Geen Reactie op Bezwaarschrift

 0,00

Brief Eerste Aanmaning Debiteur

 0,95

Brief Factuur Betwisten na Incassodreiging

 0,00

Brief Inbreuk Auteursrecht Fotograaf

 2,95

Brief Klacht Behandeling Ziekenhuis of Zorginstelling

 0,00

Brief Klacht over Ambtenaar

 0,00

Brief Klacht over Reisorganisatie

 0,00

Brief Klacht over te Hoge Energierekening

 0,00

Brief Klacht over te Hoge Telefoonrekening

 0,00

Brief namens Onderneming Aansprakelijk Stellen Onrechtmatige Daad

 1,95

Brief Niet Akkoord met Betalen voor Reparatie

 0,00

Brief Onderhandse Lening Opeisen

 0,00

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

 2,95

Brief Protest tegen Ontslag Tijdens Ziekte of Zwangerschap

 0,00

Brief Royeren Lid Vereniging

 1,95

Brief Sollicitant Afwijzen

 1,95

Brief Toegangsverbod

 1,95

Brief Toestemming Reizen Buitenland

 0,00

Brief Tweede Aanmaning Debiteur

 1,95

Brief van Curator Verzoek Indienen Vorderingen

 6,95

Brief Verjaring Stuiten

 1,95

Brief Verlenging Bankgarantie

 4,95

Brief Vernietiging Overeenkomst Aangegaan door Minderjarig Kind

 0,00

Brief Vernietiging Wegens Dwaling

 0,00

Brief Vervallen Betalingsregeling

 1,95

Brief Verwijderen BKR Registratie

 1,95

Brief Verzoek Ongedaan Maken Aankoop

 0,00

Brief Verzoek Terugbetaling Algemeen Onverschuldigde Betaling

 0,00

Brief Verzoek Terugbetaling Incasso door Stichting Derdengelden

 0,00

Brief Verzoek Terugbetaling van Betaling op Verkeerde Rekening

 0,00

Brief Verzoek Terugbetaling Waarborgsom

 0,00

Brief Verzoek tot Medehuurderschap

 0,00

Brief Verzoek Uitbetaling Vakantiegeld en Vakantiedagen

 0,00

Brief Verzoek Uitstel van Betaling

 0,00

Brief Verzoek Verhoging Beslagvrije Voet

 0,00

Brief Voorstel Betaling in Termijnen

 0,00

Brief Voorstel Betalingsregeling na Incassodreiging

 0,00

Brief Weigering Volledige Aanbetaling

 0,00

Bruikleenovereenkomst Auto

 14,95 21,95

Bruikleenovereenkomst Goederen

 14,95 21,95

Bruikleenovereenkomst Grond

 24,95 32,95

Bruikleenovereenkomst Woning

 17,95 24,95

Buy-Sell Overeenkomst

 24,95

BV Compleet Bundel

 124,95

Concurrentiebeding

 12,95

Consignatieovereenkomst

 32,95 38,95

Consultancyovereenkomst

 24,95

Converteerbare Leningsovereenkomst

 24,95

Dagvaarding Incassogeding

 14,95

Datalek Protocol

 12,95

Debiteuren Compleet Bundel

 24,95

Declaratieformulier

 0,00

Declaratieregeling

 12,95

Derogatieakte

 4,95

Directiereglement BV

 24,95

Distributieovereenkomst

 47,95

Donorcontract

 32,95

Erfpachtovereenkomst

 24,95

Escrow-overeenkomst

 24,95

Exploitatieovereenkomst Speelautomaat

 24,95

Financial Lease met Koopoptie en Voortzettingsrecht

 24,95

Financial Leaseovereenkomst

 24,95

Financial Leaseovereenkomst Auto

 24,95

Financial Leaseovereenkomst met Verpanding Object

 24,95

Firmaverklaring

 1,95

Formulier Toestemming Medewerkers Gebruik Beeldmateriaal

 6,95

Franchiseovereenkomst

 47,95

Garanties bij Overname BV

 24,95

Garantieverklaring Bouwkundige Voorzieningen

 24,95

Garantstelling Huur

 7,95

Gebruik Kantooradres als Vestigingsadres

 17,95

Gebruik van Kappersstoel in Kapsalon

 24,95

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

 24,95 32,95

Gebruikersovereenkomst Deel Kantoorruimte

 24,95 32,95

Gebruikersovereenkomst Laptop

 14,95 21,95

Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon

 14,95 21,95

Gedragscode Aannemer

 12,95

Gedragscode Onderneming

 12,95

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

 7,95 11,95

Getuigschrift

 6,95

Horeca Compleet Bundel

 89,95

HRM Compleet Bundel

 149,95

Huishoudelijk Reglement Stichting

 24,95

Huishoudelijk Reglement Vereniging

 24,95

Huur- / Pachtovereenkomst Horeca

 28,95

Huurovereenkomst Auto

 12,95 17,95

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte

 27,95 34,95

Huurovereenkomst Fiets

 14,95

Huurovereenkomst Grond

 24,95

Huurovereenkomst Kamer

 24,95

Huurovereenkomst Kantoorruimte

 27,95 34,95

Huurovereenkomst Leegstandwet

 24,95

Huurovereenkomst Materieel

 27,95

Huurovereenkomst Plaatsing Antenne

 24,95

Huurovereenkomst Roerende Zaken

 24,95

Huurovereenkomst Tijdelijke Periode Woning

 24,95

Huurovereenkomst tussen Beheer en Werk-BV

 24,95

Huurovereenkomst Woonruimte

 27,95 34,95

Indeplaatsstelling Huurovereenkomst

 7,95

Ingebrekestelling Niet Leveren Product

 1,95

Inleenbevestiging

 8,95

Inleenovereenkomst

 38,95

Instemmingsverklaring

 0,00

Intentieovereenkomst Fusie

 12,95

Intentieverklaring (LOI)

 24,95

Internetprotocol

 24,95

Intrekking 403 verklaring

 6,95

Jaarabonnement

 395,00 per jaar

Kilometervergoeding

 6,95

Klachtenregeling Seksuele Intimidatie

 24,95

Klokkenluidersregeling

 24,95

Koop op Afbetaling Overeenkomst

 24,95

Koopoptie Aandelen BV

 24,95

Koopoptie Aandelen Gezamenlijke Vennootschap

 24,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

 32,95

Koopovereenkomst Auto

 12,95

Koopovereenkomst Bedrijfsactiva Horeca

 24,95

Koopovereenkomst Bedrijfsonroerend Goed

 32,95

Koopovereenkomst Hond

 12,95

Koopovereenkomst Kunstwerk

 12,95

Koopovereenkomst Motor

 12,95

Koopovereenkomst Roerende Zaak

 12,95

Koopovereenkomst Stacaravan

 17,95 24,95

Kostgangersovereenkomst

 4,95

Kwartaalabonnement

 125,00 per kwartaal

Kwijtschelding Lening BV

 12,95

Leaseovereenkomst Onbepaalde Tijd

 24,95

Leerarbeidsovereenkomst

 17,95

Leningsovereenkomst BV

 24,95

Leningsovereenkomst DGA

 24,95

Leningsovereenkomst Familie

 14,95 21,95

Leningsovereenkomst Intercompany

 24,95

Leningsovereenkomst met Garantsteller

 24,95

Leningsovereenkomst na Schenking

 14,95

Leningsovereenkomst Werknemer

 14,95

Licentieovereenkomst Domeinnaam, Handelsnaam of Merk

 26,95

Licentieovereenkomst Software

 24,95

Lijfrenteovereenkomst BV

 24,95

Maandabonnement

 50,00 per maand

Managementovereenkomst

 24,95

Meewerkovereenkomst

 7,95

Melding Betalingsonmacht Belastingdienst

 0,00