Toont alle 386 resultaten

WOB-verzoek (sinds mei 2022 WOO)

 0,00

Vrijwilligersovereenkomst

 17,95

Voorschot op Erfenis door Lening

 14,95

Volmacht voor Bankzaken in het Algemeen

 6,95

Volmacht vertegenwoordiging AVA

 6,95

Volmacht tot Aangaan van Borgtocht

 6,95

Volmacht om Specifieke Betalingen te Verrichten

 6,95

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

 6,95

Volmacht aan Makelaar Onroerend Goed

 6,95

VOF Contract

 36,95

Verzuimreglement

 24,95

Verzoekschrift tot Teruggave in beslag genomen Rijbewijs

 0,00

Verzoekschrift Hondenbelasting niet hele jaar een Hond

 0,00

Verzoekschrift Handlichting

 8,95

Verzoek Verwijderen Persoonsgegevens

 0,00

Verzoek verlaging Gebruikelijk Loon Startende DGA

 0,75

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon geen Financiële Ruimte

 0,75

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

 0,75

Verzoek Inzage Persoonsgegevens

 0,00

Verzoek Inzage Eigen Medisch Dossier

 0,00

Verwerkersovereenkomst

 24,95

Verpanding Compleet Bundel

 149,95

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ex 403 BW

 6,95

Verhuurdersverklaring

 6,95

Verenigings- of Stichtingsverklaring

 6,95

Vereniging Compleet Bundel

 74,95

Vaststellingsovereenkomst

 24,95

Vastgoed Compleet Bundel

 124,95

Uittreden Vennoot VOF

 24,95

Uitgeefovereenkomst

 24,95

Uitbreiding Huurovereenkomst met Koopoptie

 8,95

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

 12,95

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

 6,95

Thuiswerkregeling

 3,95

Substitutieovereenkomst

 12,95

Studieovereenkomst

 17,95

Stichting Compleet Bundel

 74,95

Stemovereenkomst

 24,95

Standaard Voorwaarden Detachering

 24,95

Stageovereenkomst

 12,95

Sponsorovereenkomst

 12,95

Sommatiebrief Werkgever voor te Laat Betaald Loon

 2,49

Sommatiebrief Inbreuk Portretrecht

 2,95

Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht

 2,95

Sommatiebrief Inbreuk Handelsnaam

 2,95

Sommatiebrief Inbreuk Auteursrecht

 2,95

Social Media Code

 24,95

Sleutelverklaring

 4,95 7,95

Schuldbekentenis

 12,95

Schenkingsovereenkomst Ouder-Kind

 7,95

Schenkingsovereenkomst Goederen

 7,95

Schenkingsovereenkomst Eigen Woning

 12,95

Schenkingsovereenkomst

 6,95

Samenwerkingsovereenkomst

 24,95

Samenlevingscontract

 27,95

Rotterdams Garantieformulier 2008

 12,95

Rekening-Courant Overeenkomst

 24,95 37,40

Reglement Auto van de Zaak

 17,95

Raamovereenkomst Wervings- en selectieopdrachten

 24,95

Provisieregeling

 12,95

Procuratieregeling

 12,95

Privacyreglement

 12,95

Privacy- en cookieverklaring

 24,95

Positieve-negatieve Hypotheekverklaring

 7,95

Participatieovereenkomst

 24,95

Pandakte

 12,95

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

 24,95

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

 24,95

Overeenkomst van Overdracht Intellectuele Eigendom

 26,95

Overeenkomst van Opdracht

 24,95

Overeenkomst tot Overdracht Merk, Handelsnaam en Domein

 26,95

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

 24,95

Overeenkomst Periodieke Gift

 14,95

Overeenkomst Overdracht Bedrijfsactiva

 24,95

Overeenkomst Kwijtschelding Schuld

 7,95

Overeenkomst Gedeelde Huur

 12,95

Overeenkomst Gedeelde Eigendom Roerende Zaak

 24,95

Overeenkomst Fiets via Werkgever

 24,95

Overdracht Intellectuele Eigendom Software

 26,95

Overbruggingskrediet in Rekening-courant i.v.m. Aankoop Woning

 24,95

Oriëntatieopdracht Makelaar

 6,95

Optieverklaring Koop Onroerend Goed

 6,95

Opstalovereenkomst

 28,95

Oproepovereenkomst

 17,95

Oprichtingsverklaring (geruisloze inbreng)

 24,95

Opleidingsovereenkomst

 24,95

Openbaarvervoerverklaring

 4,95

Opdracht tot Dienstverlening Makelaar

 6,95

Ontslagbrief Werkgever bij Economische Noodzaak Ontslag

 1,95

Ontbinding VOF

 24,95

Nulurencontract

 17,95

Notulen Wijziging Verenigingsbestuur

 12,95

Notulen Bestuursbesluit Opheffen Stichting

 12,95

Notulen Bestuursbesluit Aanstellen Directeur Stichting

 12,95

Notulen Besluit Algemene Ledenvergadering Wijzigen Statuten

 12,95

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming Dividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

 6,95 11,95

Notulen AVA Turboliquidatie BV

 11,95 17,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap

 11,95 14,95

Notulen AVA Interimdividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

 11,95 14,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Nieuwe Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

 6,95 11,95

Notulen AVA Afstempelen Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

 6,95

Niet-investeringsverklaring

 6,95

Min-Max contract

 17,95

Melding van Cessie

 6,95

Melding Betalingsonmacht Belastingdienst

 0,00

Meewerkovereenkomst

 7,95

Managementovereenkomst

 24,95

Maandabonnement

 50,00 per maand

Lijfrenteovereenkomst BV

 24,95

Licentieovereenkomst Software

 24,95

Licentieovereenkomst Domeinnaam, Handelsnaam of Merk

 26,95

Leningsovereenkomst Werknemer

 14,95

Leningsovereenkomst na Schenking

 14,95

Leningsovereenkomst met Garantsteller

 24,95

Leningsovereenkomst Intercompany (tussen bv’s)

 24,95

Leningsovereenkomst DGA

 24,95

Leningsovereenkomst BV

 24,95

Leningsovereenkomst

 14,95 21,95

Leerarbeidsovereenkomst

 17,95

Leaseovereenkomst Onbepaalde Tijd

 24,95

Kwijtschelding vordering in rekening-courant

 12,95

Kwartaalabonnement

 125,00 per kwartaal

Kostgeldovereenkomst

 2,49

Koopovereenkomst Stacaravan of Chalet

 17,95 24,95

Koopovereenkomst Roerende Zaak

 12,95

Koopovereenkomst Motor

 12,95

Koopovereenkomst Kunstwerk

 12,95

Koopovereenkomst Hond

 12,95

Koopovereenkomst Grond voor Planontwikkeling

 24,95

Koopovereenkomst Bedrijfsonroerend Goed

 24,95

Koopovereenkomst Bedrijfsactiva Horeca

 24,95

Koopovereenkomst Auto

 12,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

 32,95

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

 24,95

Koopoptie Aandelen BV

 24,95

Koop op Afbetaling Overeenkomst

 24,95

Klokkenluidersregeling

 24,95

Klachtenregeling Seksuele Intimidatie

 24,95

Klaagschrift Verzoek Opheffing Inbeslagname OvJ

 4,95

Kilometervergoeding

 6,95

Jaarabonnement

 395,00 per jaar

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring art. 403 BW 2

 6,95

Internetprotocol

 24,95

Intentieverklaring (LOI)

 24,95

Intentieovereenkomst Fusie twee Ondernemingen

 24,95

Instemmingsverklaring

 0,00

Inleenovereenkomst

 36,95

Inleenbevestiging

 8,95

Ingebrekestelling Niet Leveren Product

 2,49

Indeplaatsstelling Huurovereenkomst

 7,95

Huurovereenkomst Woonruimte

 27,95 34,95

Huurovereenkomst Tijdelijke Periode Woning

 24,95

Huurovereenkomst Roerende Zaken

 24,95

Huurovereenkomst Plaatsing Antenne

 24,95

Huurovereenkomst Materieel

 27,95

Huurovereenkomst Leegstandwet

 24,95

Huurovereenkomst Kantoorruimte

 27,95 34,95

Huurovereenkomst Kamer

 24,95

Huurovereenkomst Grond

 24,95

Huurovereenkomst Fiets

 24,95

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte tussen Beheer en Werk-bv

 24,95

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte

 27,95 34,95

Huurovereenkomst Auto

 12,95 17,95

Huur- / Pachtovereenkomst Horeca

 28,95

Huishoudelijk Reglement Vereniging

 24,95

Huishoudelijk Reglement Stichting

 24,95

HRM Compleet Bundel

 149,95

Horeca Compleet Bundel

 89,95

Getuigschrift

 6,95

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

 7,95 11,95

Gedragsovereenkomst Aannemer

 24,95

Gedragscode Onderneming

 24,95

Gebruiksovereenkomst Deel Kantoorruimte

 21,95 32,95

Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon

 14,95

Gebruikersovereenkomst Laptop

 14,95

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

 24,95

Gebruik van Kappersstoel in Kapsalon

 24,95

Gebruik Kantooradres als Vestigingsadres

 17,95

Garantieverklaring Bouwkundige Voorzieningen

 24,95

Garanties bij Overname BV

 24,95

Garantie Huur

 24,95

Franchiseovereenkomst

 47,95

Formulier Toestemming Medewerkers Gebruik Beeldmateriaal

 6,95

Firmaverklaring

 1,95

Financial Leaseovereenkomst met Verpanding Object

 24,95

Financial Leaseovereenkomst Auto

 24,95

Financial Leaseovereenkomst

 24,95

Financial Lease met Koopoptie en Voortzettingsrecht

 24,95

Exploitatieovereenkomst Speelautomaat

 24,95

Escrow-overeenkomst

 24,95

Erfpachtovereenkomst

 24,95

Donorcontract

 32,95

Distributieovereenkomst

 47,95

Directiereglement BV

 24,95

Derogatieakte

 4,95

Declaratieregeling

 12,95

Declaratieformulier

 0,00

Debiteuren Compleet Bundel

 24,95

Datalek Protocol

 12,95

Dagvaarding Incassogeding

 24,95

Converteerbare Leningsovereenkomst

 24,95

Consultancyovereenkomst

 24,95

Consignatieovereenkomst

 32,95 38,95

Concurrentiebeding

 12,95

BV Compleet Bundel

 124,95

Buy-Sell Overeenkomst

 24,95

Bruikleenovereenkomst Woning

 17,95 24,95

Bruikleenovereenkomst Grond

 24,95

Bruikleenovereenkomst Goederen

 14,95

Bruikleenovereenkomst Auto

 14,95 21,95

Brief Weigering Volledige Aanbetaling

 0,00

Brief Voorstel Betalingsregeling na Incassodreiging

 0,00

Brief Voorstel Betaling in Termijnen

 0,00

Brief Verzoek Verhoging Beslagvrije Voet

 0,00

Brief Verzoek Uitstel van Betaling

 0,00

Brief verzoek Uitbetaling Vakantiegeld en Vakantiedagen

 0,00

Brief Verzoek tot Medehuurderschap

 0,00

Brief verzoek Terugbetaling Waarborgsom

 0,00

Brief Verzoek Terugbetaling van Betaling op Verkeerde Rekening

 0,00

Brief Verzoek Terugbetaling Incasso door Stichting Derdengelden

 0,00

Brief Verzoek Terugbetaling Algemeen Onverschuldigde Betaling

 0,00

Brief Verzoek Ongedaan maken Aankoop

 0,00

Brief Verwijderen BKR Registratie

 1,95

Brief Vervallen Betalingsregeling

 2,49

Brief Vernietiging Overeenkomst Wegens Dwaling

 0,00

Brief Vernietiging Overeenkomst Aangegaan door Minderjarig Kind

 0,00

Brief Verlenging Bankgarantie

 6,95

Brief Verjaring Stuiten

 2,49

Brief Verhuurder Achterstallig Onderhoud

 0,00

Brief Verbod tot Binnentreden Bedrijf, Woning of Winkel

 2,49

Brief van Curator Verzoek Indienen Vorderingen door Crediteuren

 6,95

Brief Tweede Aanmaning Debiteur

 2,49

Brief Toestemming Reizen Buitenland

 0,00

Brief Terugvordering Sleutelgeld of Bemiddelingskosten

 0,00

Brief Teruggave BTW bij Faillissement Debiteur

 1,49

Brief Reisorganisatie Klacht over Reis

 0,00

Brief Protest tegen Ontslag Tijdens Ziekte of Zwangerschap

 0,00

Brief Protest Opzegging Huur

 0,00

Brief Protest Ontslag Zonder Vergunning

 0,00

Brief Opzeggen Huurovereenkomst Woonruimte

 0,00

Brief Opzeggen Huur Woonruimte door Verhuurder

 1,95

Brief Opzeggen Arbeidsovereenkomst door Werknemer

 0,00

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

 6,95

Brief Opeisen Onderhandse Lening

 0,00

Brief Ontbinden Koop op Straat

 0,00

Brief Ontbinden Koop niet in Winkel

 0,00

Brief Ontbinden Koop aan de Deur

 0,00

Brief om een Lid van een Vereniging te Royeren

 4,95

Brief Niet Akkoord met Betalen voor Reparatie Product

 0,00

Brief namens Onderneming Aansprakelijk Stellen Onrechtmatige Daad

 1,95

Brief Luchtvaartmaatschappij Vertraagde Vlucht

 0,00