Toont alle 19 resultaten

Klaagschrift Verzoek Opheffing Inbeslagname OvJ

4,95

Verzoek aan de rechtbank tot teruggave van in beslag genomen goederen of geld. Formeel noem je dit verzoek een klaagschrift. Je gebruikt het als jouw spullen, naar jouw mening, ten onrechte in beslag zijn genomen. Je vraagt ook om vergoeding van de kosten van deze procedure.

Beroepschrift tegen Aanslag OZB

12,95

Beroepschrift tegen besluit van de gemeente op jouw eerdere bezwaar. Het beroep moet je indienen bij de rechtbank. Je kan dat prima zelf. Zorg voor een goede onderbouwing van je inhoudelijke standpunt. Het model helpt je door de formele kant. De kosten worden vergoed door de overheid als je in het gelijk wordt gesteld.

Bezwaarschrift tegen Onthouding Processtukken

12,95

Een bezwaarschrift tegen onthouding processtukken. Met dit model vorder je dat de documenten alsnog aan het dossier en dus de zitting worden toegevoegd.

Brief Klacht Tegen Hoge Energierekening

0,00

Gratis voorbeeldbrief voor een klacht tegen hoge energierekening. Je krijgt een eindafrekening die veel hoger is dan verwacht. Maak direct bezwaar met deze brief. De inhoudelijke kant moet je zelf toevoegen.

Sommatiebrief Inbreuk Auteursrecht

2,95

Een puntige en heldere brief die juridisch geen ruimte voor discussie laat. Je verzoekt degene die inbreuk op jouw auteursrecht maakt de publicatie per direct te stoppen. Dit kan om een tekst (boek, blogpost, liedtekst etc.), tekening of grafisch ontwerp (bijv. een logo) gaan. Voor fotografen is er een aparte brief. Download deze sommatiebrief inbreuk auteursrecht als word-bestand en vul snel de openstaande velden in.

Brief Inbreuk Auteursrecht Fotograaf

2,95

Perfecte voorbeeldbrief. Je bent fotograaf. Jouw foto wordt zonder toestemming gepubliceerd. Je verzoekt alsnog om een vergoeding. Ben je professional, dan vraag je om de vergoeding die je normaal ook zou ontvangen. Ben je amateur, dan sluit je aan bij tarieven van anderen.

Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht

2,95

Jij bent eigenaar van een merk. Dat is een absoluut recht waar niemand inbreuk op mag maken. Als dat toch gebeurt, dan stuur je deze stevige Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht. Je eist directe stopzetting van het gebruik van jouw merk. Ook wil je dat ze aangerichte schade herstellen.

Brief Aansprakelijkstelling Schade door Onrechtmatige Daad

0,00

Jij hebt als particulier schade die door iemand anders is veroorzaakt. Of dat nu met opzet is veroorzaakt of door slordigheid is bij de aansprakelijkheid niet van belang. Ook zijn mensen aansprakelijk voor schade door hun kinderen, huisdieren, woning of auto veroorzaakt. Met deze brief stel je ze formeel aansprakelijk.

Bezwaarschrift tegen Overheidsbesluit

0,00

Gratis model bezwaarschrift. Een overheidsorgaan, gemeente, provincie heeft een besluit genomen. Jij bent het hier niet mee eens en maakt bezwaar. Dat moet je schriftelijk doen en daarvoor is dit gratis model.

Sommatiebrief Inbreuk Portretrecht

2,95

Jouw portret wordt tegen je wens gebruikt op foto of in film. Dan gebruik je deze brief om op te komen voor jouw recht en om een schadevergoeding te vragen. Je hebt de keuze uit een sommatiebrief inbreuk portretrecht met een redelijk belang of financieel belang. Hieronder leggen we het verschil uit.

Brief aan Overheid Klacht over Ambtenaar

0,00

Je hebt een klacht over de behandeling door een ambtenaar. Je moet de klacht indienen bij het overheidsorgaan waar je over klaagt. Bijvoorbeeld bij de gemeente, de politie, de provincie. Met het model kan je de juiste structuur vinden voor de klacht.

Brief bij geen Reactie op Bezwaarschrift

0,00

Gratis brief waarmee je actie neemt als er geen reactie op jouw bezwaarschrift is gekomen. Dat had wel gemoeten binnen de wettelijke termijn van zes weken. Met deze brief probeer je toch weer het heft in handen te nemen.

Bezwaarschrift tegen Aanslag WOZ voor Ondernemingen

1,95

Bezwaarschrift tegen aanslag OZB voor ondernemers De Onroerendezaakbelasting is volgens jou te hoog. De WOZ waarde van het object is onjuist getaxeerd in jouw ogen.

Brief Klacht over te Hoge Telefoonrekening

0,00

Je telefoonrekening is onverwacht en onterecht erg hoog. Je klaagt over deze ten onrechte te hoge telefoonrekening. Verzoek deze opnieuw en wel lager vast te stellen. Je moet zelf het inhoudelijke deel schrijven, dit is het juridisch kader. Een handige gratis brief.

Brief namens Onderneming Aansprakelijk Stellen Onrechtmatige Daad

1,95

Jou organisatie is slachtoffer van een onrechtmatige daad. Jullie hebben schade en willen die schade verhalen bij de persoon of organisatie die de schade heeft veroorzaakt. Met deze brief regel je dat snel en goed.

Brief bij Acquisitiefraude (Spookfactuur)

1,95

Zogenaamde acquisitiefraude levert veel schade op. Het is een geniepige manier om bedrijven en organisaties op te lichten. Je ontvangt een document dat eruit ziet als een factuur. Onderteken je het document of betaal je, dan zit je vast aan een overeenkomst. Betaal niet. Gebruik deze brief om te protesteren. Hiermee bouw je ook direct je dossier op voor mogelijke toekomstige oplichting.

Klaagschrift tegen Politiesepot

2,49

Jouw aangifte van een strafbaar feit is door de politie opzij geschoven. Ze doen geen onderzoek, of ze doen verder geen onderzoek meer. Daar ben je het niet mee eens. Je stuurt een bezwaar (klaagschrift) aan de Officier van Justitie.

Brief aan Bank Protest tegen Opzeggen Krediet

1,95

De bank zegt het krediet op. Dat brengt jou als ondernemer in problemen. Je protesteert tegen de opzegging en stelt de bank aansprakelijk voor eventuele schade. Met de brief vraag je ook om meer informatie en eventueel overleg.

Bezwaarschrift Belastingdienst Tegen Naheffing Verkeerde Referentie

0,00

Je hebt de belasting wel betaald, maar met verkeerde referentie. Meestal stort de belastingdienst na een paar dagen of weken dat bedrag terug op je rekening. Vervolgens leggen ze jou een naheffing met boete op omdat je niet (tijdig) zou hebben betaald. Je krijgt je naheffing zeker terug met deze brief.