Weblog

Arbeidsovereenkomst opzeggen bij pensioen?

“Moet ik een arbeidsovereenkomst opzeggen als de werknemer met pensioen gaat?” Ja, dat is wel verstandig. De reden daarvoor is dat je als werkgever de arbeidsovereenkomst dan eenzijdig (en zonder dat er een redelijke grond voor nodig is) kan opzeggen.

Pensioen en ontslag

Als een werknemer de pensioenleeftijd heeft gehaald kan je het beste ook ontslag aanzeggen. De reden daarvoor is dat je als werkgever de arbeidsovereenkomst dan eenzijdig (en zonder dat er een redelijke grond voor nodig is) kan opzeggen. Dus zonder toestemming van de werknemer, het UWV of de rechter. Een voorwaarde om te kunnen opzeggen zonder toestemming is dat de arbeidsovereenkomst vóór het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd moet zijn gesloten.

Ook gelden de opzegverboden (zoals ziekte, zwangerschap en lidmaatschap van de Ondernemingsraad) dan niet. De opzegging mag daarmee echter geen verband houden. Als je dus opzegt, zorg er dan voor dat je geen andere motivatie gebruikt dan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hoe opzeggen?

Je moet de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen of na de dag waarop jouw werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. Is er niets speciaals geregeld, dan geldt de AOW leeftijd. Let op: de opzegtermijn moet daarbij in acht worden genomen. Door tijdig op te zeggen kan je er dus voor zorgen dat het bereiken van de pensioenleeftijd samenvalt met het einde van het dienstverband. Je kan een arbeidsovereenkomst mondeling opzeggen. Het is aan te raden de opzegging schriftelijk te doen.

Bepaling in arbeidsovereenkomst over pensioen

Ook verstandig: neem in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op dat de arbeidsovereenkomst afloopt bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Die bepaling hebben wij natuurlijk in ons model. Dan hoef je niet op te zeggen en eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch van rechtswege.

Geen transitievergoeding bij pensioen

Je bent als werkgever geen transitievergoeding verschuldigd bij opzegging vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd of afwijkende pensioenleeftijd. Download onze brief ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd.

Terug naar overzicht