Arbeidsrecht

Belangrijke zaken voor iedere Arbeidsovereenkomst

Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

De volgende drie zaken zijn in ieder geval verplicht in een arbeidscontract. De betaling en hoogte van loon, de omschrijving van de functie, de gezagsverhouding. Deze onderwerpen zijn bepalend voor een arbeidsverhouding.

Welke drie zaken moeten in iedere arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werkgever en een werknemer.
Belangrijke aspecten in de overeenkomst zijn:

Arbeidsovereenkomst 5 tips
  • de betaling en hoogte van loon
  • de omschrijving van de functie
  • de gezagsverhouding

Deze drie zaken zijn verplicht in een arbeidscontract.

Niet afwijken van wet

In de wet zijn veel regels opgenomen voor de arbeidsverhoudingen. Je kunt daar soms van afwijken in een contract. Maar dat afwijken mag ook vaak niet, ter bescherming van de werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het verbod om vaker dan drie keer een tijdelijk contract af te sluiten.
Naast de beperkingen die de wet stelt zijn er ook vaak afspraken gemaakt op een hoger niveau, tussen organisaties van werknemers en werkgevers. Deze afspraken vastgelegd in een CAO zijn voor alle werknemers van toepassing die onder die CAO vallen. Ook zijn er vaak regels die per bedrijf gelden. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op de manier waarop de ziekmelding moet gebeuren, of vakantiedagen aanvragen.

Modelcontracten

Er is een reeks aan arbeidscontracten opgenomen op onze website:

Je kunt een arbeidscontract uitbreiden met specifieke bepalingen zoals een concurrentiebeding en een provisieregeling.

5 zaken die je regelt in Arbeidsovereenkomst

Er blijven nog voldoende onderwerpen over die je wel in een arbeidscontract wilt of moet regelen.

  • 1. Duur Om te beginnen is het belangrijk om de duur van de arbeidsovereenkomst goed te regelen. Er is de vaste overeenkomst, die in principe doorloopt tot de werknemer met pensioen gaat. De overeenkomst loopt niet automatisch af zonder een pensioenbeding. Er is ook de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Die kan beperkt zijn in tijd, bijvoorbeeld voor twaalf maanden. Ook een beperking gelegen in de werkzaamheden kan worden afgesproken, de opbouw van een podium, of de duur van een zwangerschapsverlof.
  • 2. Omvang Een belangrijk aspect is de omvang van de arbeidsovereenkomst. Is het een full time contract, of part time? Wat ook voorkomt is dat de arbeidstijd flexibel is, dus een minimum van 5 uur per week met een maximum van 20 uur.
  • 3. Beloning Een vast loon, of is het salaris afhankelijk van bepaalde doelen (bonus).
  • 4. Geheim Moet de werknemer geheim houden wat hij hoort of ziet op het werk voor concurrenten? Mag de werknemer overstappen naar dezelfde baan bij een concurrent.
  • 5. Pensioen en collectieve afspraken Wat is er nog meer van toepassing aan regels binnen de organisatie. Is er een collectief pensioen en het van toepassing verklaren van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Alle contracten voor HR?

We hebben alle overeenkomsten, brieven en reglementen die je nodig kan hebben in de HR praktijk bij elkaar gezet in een pakket. Op die manier leg je snel een goede solide juridische basis onder jouw personeelsbeleid. De prijs van dat pakket is nog minder dan drie contracten, dus je hebt er snel uit.

Terug naar overzicht