Weblog

Deel van geld terugkrijgen?

Hoe krijg ik een deel van koopprijs terug?

Je moet aangeven waarom het product, of de dienst niet voldeed aan wat je had verwacht. Geef aan waarom het geen zin heeft om de hele overeenkomst terug te draaien.
Je kan nu proberen om achteraf een deel van de koopprijs terug te krijgen.

Een deel van de koopprijs terugkrijgen bij een gebrekkig product

Hoe kan ik een deel van mijn geld terugkrijgen?
Een deel van de koopprijs terugkrijgen, zeg maar een korting achteraf kan onder omstandigheden. Bijvoorbeeld als het product niet deugt. Wat moet je doen en in welke situatie heb je recht op geld terug. Geld terugkrijgen speelt niet alleen bij goederen. Je kan ook achteraf een deel van bijvoorbeeld je reissom terug willen omdat de vakantie tegenviel.

Prijsvermindering

Geld schenken lenen

Soms is ‘gehele’ ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk, waardoor je geen recht hebt op terugbetaling van de totale koopprijs. Bijvoorbeeld als het gebrek in het product niet ernstig genoeg is of als het product niet meer helemaal kan worden gerepareerd. Als je in die gevallen nog een deel van je geld terug wilt krijgen, moet je de koop gedeeltelijk ontbinden. In dat geval heb je recht op een gedeelte van het betaalde bedrag. De prijsvermindering moet dan wel redelijk zijn in verhouding tot het gebrek.

Om gedeeltelijk te kunnen ontbinden moet je ten eerste de verkoper laten weten waarom je een prijsvermindering wilt. Als er inderdaad een goede reden is voor gedeeltelijke ontbinding, dan zal de verkoper waarschijnlijk instemmen met de prijsvermindering. De verkoper zal een deel van de koopprijs aan jou terugbetalen. De verkoper kan ook aanbieden om het product te vervangen.
Wil je dat de verkoper het product repareert? Je hebt recht op gratis reparatie van een ondeugdelijk product.

Niet eens met verkoper

Soms kan je het niet eens worden met de verkoper over de prijsvermindering. Bijvoorbeeld jullie zijn het niets eens over de vraag of er sprake is van een gebrek. Soms ben je het niet eens over de hoogte van de prijsvermindering. Hoe kan je dan je geld terugkrijgen? Dan kan je soms naar een geschillencommissie stappen waar de verkoper bij is aangesloten. Op de website van de verkoper of in de algemene voorwaarden kan je vinden of en bij welke geschillencommissie de verkoper is aangesloten. Waarom zou ik naar een geschillencommissie gaan?

Is de verkoper niet aangesloten bij een dergelijke commissies? Dan moet je juridisch aan de slag. Je kan jouw rechtsbijstandverzekering inschakelen, het juridisch loket, of een jurist en/of advocaat.

Hele koop terugdraaien

Je hebt spijt van een aankoop en je wilt de hele koop terugdraaien. Dan moet je de koopovereenkomst ontbinden. Dat kan alleen als de ‘tekortkoming’ of het gebrek in het product ernstig genoeg is om de koop ongedaan te maken. Om een koop te ontbinden, moet je een ontbindingsverklaring richten aan de verkoper. Gebruik hiervoor onze gratis voorbeeldbrief verzoek ongedaan maken koop.

Terug naar overzicht