Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Faillissement werkgever?

Wat kan ik doen als mijn werkgever failliet gaat?

Je hoeft in eerste instantie niets te doen, jouw arbeidscontract blijft gewoon doorlopen. De curator kan dat opzeggen, maar kan ook besluiten tot een doorstart. Jouw loon en andere vergoedingen zijn gegarandeerd door de staat via het UWV.

Werkgever failliet, wat nu

Een faillissement kan een hectische periode zijn voor de bedrijfsvoering van de failliete onderneming. Het faillissement werkgever heeft dan ook fors invloed op jouw arbeidsovereenkomst en rechten.

Loon, premies en andere aanspraken claimen

Je blijft als werknemer recht op loon houden als jouw werkgever failliet gaat. Door het faillissement wordt jouw arbeidsovereenkomst ook niet automatisch beëindigd. Dit is een misverstand dat veel mensen hebben. Je aanspraken (zoals achterstallig loon, overuren, vakantiegeld, 13e maand, niet opgenomen vakantiedagen, onkosten en dergelijke) moet je dan schriftelijk claimen bij de (curator van jouw) werkgever.

Te koop

Meestal kan jouw werkgever het loon echter niet meer uitbetalen en wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd. In dat geval neemt het UWV de loonbetalingsverplichting voor een bepaalde tijd op zich, de loongarantieregeling. Hiervoor meld je jezelf aan bij het UWV. Dan heb je recht op wat je nog over maximaal 13 weken voorafgaand aan de opzegging tegoed hebt. Ook heb je recht op het loon over de opzegtermijn van maximaal 6 weken na de opzegdatum. Daaronder valt dus loon, vakantiegeld, vakantiebijslag en bijvoorbeeld pensioenpremies.
Na afloop van de UWV uitkering kan je in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

Opzegging mogelijk?

Een belangrijke afwijking bij faillissement is dat zowel de curator als de werknemer de bepaalde of onbepaalde arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen opzeggen met een 6 weken opzegtermijn. Dit gaat dan vóór de wettelijke opzegtermijn of de opzegtermijn die in de arbeidsovereenkomst staat. Opzegverboden gelden dan niet en een ontslagvergunning van het UWV is ook niet nodig. Tijdens de opzeggingstermijn ben je nog gewoon in dienst en moet je dus arbeid verrichten.
Let ook op: een failliete werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen.

Doorstart en overname
Als het bedrijf wordt voortgezet (door een andere eigenaar) betekent dat niet altijd dat de arbeidsovereenkomst ook blijft bestaan. Je krijgt dan meestal een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden.

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.