Auteursrecht, Portretrecht

Help ze gebruiken mijn tekst of foto

Ze gebruiken mijn tekst of foto zonder toestemming, wat kan ik doen?

Je kan een brief sturen waarin je aangeeft dat jij de rechthebbende bent. Als auteursrechthebbende kan je publicatie van de door jou geschreven tekst of gemaakte foto verbieden.

Geestelijke rechten, of je portretrecht, je kan ze bezitten, verhuren, verkopen. Je kan dus ook optreden als iemand ze zonder jouw toestemming gebruikt.
Je kan fysieke producten bezitten, verkopen en dus beschermen. Maar ook geestelijke producten kan je beschermen, producten die je niet vast kan houden. Denk aan een merk, een domein, een foto, een boek, een naam, allemaal zaken die je ook kan bezitten. Omdat je deze zogenaamde intellectuele rechten kan bezitten kan je ze ook verkopen. Maar je kan ze dus ook verhuren of in licentie geven. 

Auteursrecht

merk, foto, auteursrecht beschermen

Auteursrecht is het recht van schrijvers en andere makers van originele werken zoals schilders, muzikanten, toneelmakers. Je kunt een boek schrijven of een artikel. Dat auteursrecht kun je vervolgens aan een uitgever verhuren. De uitgever geeft jouw boek dan uit en betaalt een percentage van de opbrengst. Je maakt daarvoor een uitgeefovereenkomst.
Als je merkt dat jouw blog, artikel of ander werk plotseling ergens is overgenomen dan moet je optreden tegen die inbreuk op jouw recht. Jij hebt namelijk als auteursrechthebbende het exclusieve recht om te bepalen of jouw werk mag worden gepubliceerd en waar dat dan gebeurt. Je kunt een eenvoudige brief sturen om de inbreuk te laten staken.

Domein

Een Nederlandse domeinnaam leg je vast bij SIDN. Eigenlijk is een domein het beste te vergelijken met een handelsnaam. Je kunt geen domein exploiteren dat inbreuk maakt op een merk of een handelsnaam. Je gebruikt dezelfde brieven voor inbreuk en ook bij het in licentie geven of verkopen.

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen