Consumentenrecht

Hoe kom ik van colportage koopovereenkomst af?

Hoe draai ik een koop op straat terug?

Als je iets hebt gekocht op straat of aan de deur, heb je twee weken de tijd om zonder reden die koop te ontbinden. Zo kan je een donateurschap, energiecontract, proefabonnement of ander contract weer opzeggen.

Na de aankoop op straat of aan de deur voldoet het product of het nieuwe energiecontract (toch) niet aan de verwachtingen. Je wilt daarom van de koop af. Hier lees hoe je dat kunt doen.

Verkoop buiten de verkoopruimte

Een verkoop buiten de verkoopruimte (vroeger colportage) is bijvoorbeeld de verkoop aan huis (deur tot deur verkoop), bij verkoopdemonstraties en op straat. Het gaat dan letterlijk om verkoop buiten de winkel van de professionele verkoper, maar verkoop op een markt en (meestal) op een beurs valt daar niet onder. Verkoop van energiecontracten valt er weer wel onder. Het gaat hier dus om elke verkoop op straat, bijvoorbeeld de verkopers van een krantenabonnement voor de supermarkt, of de verkopers van energiecontracten, goede doelen donaties en dergelijke. Waar dit ook voor werkt, is bij verkopen op een reisje, of verkoop bij mensen thuis zoals een Tupperware party.

Ontbinden binnen 14 dagen

Je kunt vrij gemakkelijk van een koop buiten de verkoopruimte af komen door de koopovereenkomst te ontbinden. Bij verkoop buiten een winkel heb je wettelijk minimaal 14 dagen bedenktijd (een herroepingsrecht). Die termijn gaat in op de dag waarop je het product hebt ontvangen of de dienst hebt afgesloten.

Let wel op: je hebt geen bedenktijd bij een aankoop van minder dan €50,–. Dan gelden de normale regels zoals bij de koop in een winkel.

Hoe moet ik de koop ontbinden?

Je kunt de overeenkomst ontbinden door het invullen en opsturen van een modelformulier dat de verkoper verplicht heeft meegegeven.

In plaats daarvan kan je ook een brief of e-mail sturen naar de verkoper. Je geeft daarin dan duidelijk aan dat je de koopovereenkomst wilt ontbinden, je het product retour stuurt en dat je aankoopbedrag terug wilt. Je vermeldt ook alle relevante informatie over de aankoop. De reden voor ontbinding hoef je niet te vermelden. Het is verstandig om schriftelijk of per e-mail te ontbinden, omdat je moet kunnen bewijzen dat je binnen de bedenktijd hebt ontbonden.
Wij hebben drie modelbrieven gemaakt:
ontbinden verkoop op straat;
ontbinden verkoop aan de deur;
ontbinden verkoop buiten een winkel.

De verkoper moet binnen 14 dagen (nadat je het product hebt ontvangen of de dienst hebt afgesloten) de ontbindingsverklaring hebben ontvangen. Vervolgens moet de verkoper het aankoopbedrag en de bezorgkosten terugstorten. Als de verkoper jouw ontbindingsverklaring pas na 14 dagen ontvangt, is er normaal gesproken niet ontbonden en zit je vast aan de aankoop. De berekening van die 14 dagen bedenktijd leggen we je graag uit.

Moet ik de kosten betalen voor het retourneren?

Als je een product naar de verkoper wilt terugsturen, ben je helaas verplicht om de retourkosten voor eigen rekening te nemen. Dat is alleen anders als de verkoper zelf al gratis retourmogelijkheid aanbiedt of als de verkoper je niet heeft medegedeeld dat je zelf de retourkosten moet betalen. Dat staat meestal al wel in de algemene voorwaarden (meestal onder het kopje herroepingsrecht).

Terug naar overzicht