Weblog

Opzeggen huurcontract door verhuurder

“Hoe zeg ik als verhuurder een huurcontract op?” Verhuurders kunnen onder bepaalde omstandigheden een huurcontract schriftelijk opzeggen. Hoe je moet opzeggen is aan strenge regels gebonden. De reden waarom luistert ook nauw, de huurder heeft huurbescherming.

Om allerlei redenen kan je als verhuurder een lopend huurcontract voortijdig willen beëindigen. Voor de manier van opzegging zijn een aantal regels, die te maken hebben met de huurbescherming. Dit artikel gaat alleen over de manier waarop een huurcontract moet worden opgezegd, niet wanneer en op welke gronden dat mag. De in dit artikel genoemde eisen voor opzegging gelden voor huurovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd van woonruimte en bedrijfsruimtes/winkelruimtes.

Schriftelijk huur opzeggen

De verhuurder moet het huurcontract schriftelijk en per aangetekende brief minimaal 3 maanden van tevoren opzeggen. De opzegtermijn is dus 3 maanden, maar voor ieder volledig huurjaar wordt de opzegtermijn verlengd met één maand (met een maximum van 6 maanden). Eventuele medehuurders moeten ook ieder afzonderlijk een brief ontvangen.

Hoewel sommige rechters opzegging per email hebben toegestaan, is het verstandig om het alsnog schriftelijk te doen. Daarmee sta je sterker met het bewijzen dat de huurder het bericht heeft ontvangen. Ook zegt de wet nog steeds dat er per brief moet worden opgezegd. Gebruik hiervoor één van onze opzeggingsbrief. Je moet volgens de wet de huur schriftelijk opzeggen.

Wat moet er in staan

De volgende onderwerpen moet je in de opzeggingsbrief vermelden:

  1. Opzeggingsgrond: In tegenstelling tot de huurder, moet je als verhuurder wel aangeven waarom je de huurovereenkomst opzegt. Dat kan niet zomaar elke reden zijn, maar dat moet een wettelijke reden zijn voor opzegging. Hier vind je een overzicht van opzeggingsgronden.
  2. Opzeggingstermijn: Je moet duidelijk aangeven per welke datum je wil dat de huurovereenkomst is beëindigd. Geef dus een termijn waarbinnen je een reactie wenst.

Nietige opzegging

Het is belangrijk om de regels voor opzegging na te leven, omdat de opzegging anders nietig is (niet geldig). De huurder kan het in dat geval negeren, wat dus eigenlijk betekent er dan niet is opgezegd door de verhuurder.

Terug naar overzicht