Wonen

Hoe opzeggen huurcontract door verhuurder?

Hoe zeg ik een huurcontract op, als ik verhuurder ben?

De verhuurder kan een huurcontract schriftelijk opzeggen onder bepaalde omstandigheden. Hoe je moet opzeggen is aan strenge regels gebonden.
De reden waarom luistert ook nauw, de huurder heeft huurbescherming, dus je kan niet zomaar opzeggen.

Wonen huren verhuizen

Hoe moet de verhuurder een huurcontract opzeggen?
Om allerlei redenen kan je als verhuurder een lopend huurcontract voortijdig willen beëindigen. Voor de manier van opzegging zijn een aantal regels, die te maken hebben met de huurbescherming. Dit artikel gaat alleen over de manier waarop een huurcontract moet worden opgezegd, niet wanneer en op welke gronden dat mag.

De in dit artikel genoemde eisen voor opzegging gelden voor huurovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd van woonruimte en bedrijfsruimtes/winkelruimtes.

Hoe zeg je als huisbaas de huur op?

Schriftelijk opzeggen

Je moet volgens de wet de huur schriftelijk opzeggen. Dat kan je ook met een email doen. Dan heb je alleen geen bewijs van ontvangst. Doe het dus per aangetekende brief.

Vermeld de opzeggingsgrond

Verhuurders kunnen op grond van de huurbescherming niet zomaar de huur opzeggen. Je bent dus verplicht om de opzeggingsgrond op te nemen in de brief.

Stel een duidelijke termijn

Je moet duidelijk aangeven per welke datum je wil dat de huurovereenkomst is beëindigd. Geef dus een termijn waarbinnen je een reactie wenst.

Schriftelijk huur opzeggen

De verhuurder moet het huurcontract schriftelijk en per aangetekende brief minimaal 3 maanden van tevoren opzeggen. De opzegtermijn is dus 3 maanden, maar voor ieder volledig huurjaar wordt de opzegtermijn verlengd met één maand (met een maximum van 6 maanden). Eventuele medehuurders moeten ook ieder afzonderlijk een brief ontvangen.

Hoewel sommige rechters opzegging per email hebben toegestaan, is het verstandig om het alsnog schriftelijk te doen. Daarmee sta je sterker met het bewijzen dat de huurder het bericht heeft ontvangen. Ook zegt de wet nog steeds dat er per brief moet worden opgezegd.

Gebruik hiervoor een van onze opzeggingsbrieven.

Vermelden opzeggingsgrond

In tegenstelling tot de huurder, moet je als verhuurder wel aangeven waarom je de huurovereenkomst opzegt. Dat kan niet zomaar elke reden zijn, maar dat moet een wettelijke reden zijn voor opzegging.

Termijn huuropzegging

In de brief vraag je of de huurder binnen 6 weken akkoord gaat met de opzegging. Pas na schriftelijke instemming van de huurder is de huurovereenkomst ook echt beëindigd. Als de huurder niet instemt kan je als verhuurder naar rechter stappen.

Nietige opzegging

Het is belangrijk om de regels voor opzegging na te leven, omdat de opzegging anders nietig is (niet geldig). De huurder kan het in dat geval negeren, wat dus eigenlijk betekent er dan niet is opgezegd door de verhuurder.

Terug naar overzicht