Strafrecht

Klacht bij geen vervolging door Officier van Justitie

Klacht bij geen vervolging door officier van justitie

Kan ik een klacht indienen tegen de beslissing van de Officier van Justitie (ovJ) om niet te vervolgen? Ja, als slachtoffer of nabestaande kun je een klacht indienen. Dat doe je via een klachtprocedure bij het Gerechtshof. Als het hof het eens is met jouw klachten, dan kan het gerechtshof aan de OvJ bevelen om de verdachte alsnog te vervolgen.

Klacht tegen niet vervolging

Na aangifte en onderzoek door de politie, zal de Officier van Justitie (OvJ) beslissen of hij/zij de verdachte gaat vervolgen. Het kan enorm tegenvallen als de OvJ besluit om niet te gaan vervolgen (seponeren). Of als de OvJ zelf de zaak afdoet door oplegging van een straf in een strafbeschikking. Als je het niet eens bent met die beslissing, kan je daarover een klacht indienen via een klachtprocedure of beklagprocedure bij het gerechtshof.

Klachtprocedure

De klachtprocedure heet ook wel artikel 12 klachtprocedure. Deze procedure staat in Wetboek van Strafvordering. Dit is mogelijk als de OvJ besluit om niet of niet meer te vervolgen of een straf oplegt met een strafbeschikking.

Niet iedereen mag een klacht indienen. De klager moet namelijk rechtstreeks belanghebbende zijn. Bijv. een slachtoffer of nabestaande.

Klachtprocedure starten

Slachtoffers hebben altijd het recht om te weten of de OvJ een verdachte zal vervolgen of een strafbeschikking heeft uitgevaardigd. De OvJ stelt je op de hoogte met een brief. Je kunt binnen 3 maanden na ontvangst van die brief jouw klacht indienen. Doe je dat niet of niet op tijd, dan kan je niet meer klagen.

Je moet jouw klacht per post indienen bij het gerechtshof in de regio waar de zaak is behandeld. Op Rechtspraak.nl staat een overzicht van jouw regio incl. adres- en contactgegevens. De schriftelijke klacht (officieel: klaagschrift) is een brief waarin je uitlegt met welk besluit je het niet eens bent en waarom niet.

Klachtprocedure starten

Als slachtoffer heb je het recht om te weten of de OvJ een verdachte zal vervolgen of een strafbeschikking heeft uitgevaardigd. De OvJ stelt je op de hoogte met een brief. Je kunt binnen 3 maanden na ontvangst van die brief jouw klacht indienen. Doe je dat niet of niet op tijd, dan kan je niet meer klagen.

Je moet jouw klacht per post indienen bij het gerechtshof in de regio waar de zaak is behandeld. Op Rechtspraak.nl staat een overzicht van alle gerechtshoven en contact- en adresgegevens. De schriftelijke klacht (officieel: klaagschrift) is een brief waarin uitlegt met welk besluit je het niet eens bent en waarom niet.

Advies advocaat-generaal

Na ontvangst geeft het gerechtshof een opdracht aan de advocaat-generaal (A-G). Die moet aan het gerechtshof advies geven of er wel of geen vervolging moet komen. De A-G is een hooggeplaatste ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Voor het advies kan de A-G overleggen met de betrokken OvJ of politie. Het gerechtshof hoeft het advies niet te volgen.

Zitting bij het gerechtshof

Als het gerechtshof extra uitleg over de klacht wil hebben, dan kan het gerechtshof de klager uitnodigen voor een zitting bij de beklagkamer. Dat zijn 1 of 3 rechters van het gerechtshof. De advocaat-generaal is dan ook aanwezig. De klager mag een advocaat meenemen. De zitting is niet openbaar. Er mag geen publiek of pers aanwezig zijn. Daarnaast kan het gerechtshof de verdachte ook oproepen voor een zitting. De verdachte kan dan opmerkingen maken over het klaagschrift. Dit gebeurt echter meestal op een aparte zitting.

Er komt niet altijd een zitting. Niet alleen als het gerechtshof geen extra toelichting nodig heeft, maar ook als jouw klacht kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is. Bijvoorbeeld als je geen direct belang hebt bij de klacht, er niet eerst aangifte is gedaan. Of als de verdachte inmiddels al is of wordt vervolgd (of is overleden). De klacht is kennelijk ongegrond als al meteen duidelijk is dat de klacht niet tot vervolging kan leiden.

Beslissing van het gerechtshof

Na de zitting zal het gerechtshof binnen 6 weken een uitspraak doen. Als het gerechtshof de klacht afwijst, dan eindigt de zaak daarmee definitief. Wat als het gerechtshof het eens is met de klacht? Dan beveelt het gerechtshof aan de Officier van Justitie dat hij of zij de verdachte (verder) moet vervolgen. In dat geval kan de verdachte alsnog voor de rechter komen. Tegen de beslissing van het gerechtshof kan de klager of de verdachte geen hoger beroep instellen.

Let op: In een klachtprocedure oordeelt het gerechtshof alleen of de verdachte wel vervolgd moet worden. Niet over bewijs, strafbaarheid of schadevergoeding aan het slachtoffer. Daarover gaat de strafrechter bij de rechtbank.

Terug naar overzicht