Consumentenrecht

Klagen of schadevergoeding bij failliete reisorganisatie?

Mijn reisorganisatie is failliet, wat nu?

Ben je al op reis, dan valt de schade onder jouw reisverzekering en als de reisorganisatie is aangesloten bij een garantiefonds, dan dekt die de schade. Moet je nog op reis gaan, dan is in eerste instantie de curator aan zet. Ook dan kan je nog iets hebben aan een garantiefonds. Je verzekering zal je niet helpen.

Failliete reisorganisatie

Kan ik nog klagen en schadevergoeding eisen als reisorganisatie failliet is verklaard?
Op onze website kan je een model brief klacht reisorganisatie klacht over reis vinden, waarin alle essentiële punten zijn opgenomen om een klacht volledig en zo goed mogelijk in te dienen bij jouw reisorganisatie. Die brief kan je gebruiken als je klachten hebt over een pakketreis of reisarrangement. Maar wat nu als de reisorganisator tussentijds failliet gaat, voordat je jouw klacht heb kunnen indienen of schadevergoeding hebt kunnen eisen vanwege die klacht? Kan je dan alsnog klagen bij de failliete reisorganisatie?

Reisorganisator failliet tijdens reis

Als de reisorganisator tijden jouw reis failliet gaat, heb je veel kans dat de reis abrupt eindigt. Dan heb je goede redenen om een klacht in te dienen, maar het is maar de vraag of die klacht nog zal worden behandeld. Een faillissement kan namelijk de hele onderneming stopzetten.

SGR Logo

Om consument-reizigers in dit soort nare gevallen te beschermen, zijn er garantiefondsen in het leven geroepen. Veel reisorganisatoren zitten bij een garantiefonds. Bijvoorbeeld de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en de STO (Stichting Take Over). Een garantiefonds zorgt er voor dat een andere reisorganisator de pakketreis afmaakt en je alsnog kunt genieten van jouw reis. Let hier goed op bij het boeken van je reis.

Reisorganisator failliet vóór reis

Als de reisorganisator vóór jouw reis failliet gaat, betekent dat niet automatisch dat jouw reis niet meer zal doorgaan. Je kan dan eigenlijk ook nog geen klacht over de reis hebben, maar wel een goede reden voor schadevergoeding als jouw reis uiteindelijk niet eens doorgaat. Als je de reissom of een deel daarvan al hebt betaald aan de reisorganisator, dan krijg je dat terug van het garantiefonds waar de reisorganisatie bij is aangesloten.

Een faillissement eindigt niet automatisch alle overeenkomsten. De curator zal bepalen of het laten doorgaan van de reis meer ‘oplevert’ dan het niet laten doorgaan. Als de reis niet doorgaat, moet je jouw schadevergoedingseis indienen bij de curator. Je stuurt een brief aan de curator waarin je aangeeft dat je wil dat de reis alsnog geleverd wordt, of dat je geld terugkrijgt. Je sluit dan aan in de rij met andere schuldeisers van de failliete reisorganisator. Het is dan ook niet zeker of je schadevergoeding (naar aanleiding van een ingediende klacht) zal ontvangen.

Reisverzekering?

Standaard valt een schadevergoeding vanwege het faillissement (en dus niet doorgaan van de reis) niet onder een reis- of annuleringsverzekering. Een garantiefonds zal regelen dat een andere reisorganisator de reis alsnog voor jou uitvoert. Het eisen van schadevergoeding is dan eigenlijk niet meer nodig. Neem hiervoor contact op met het garantiefonds waarbij de reisorganisator is aangesloten.

Maatregelen

Als de reisorganisator niet bij een garantiefonds zit, kan hij nog wel andere maatregelen hebben genomen om jou financieel tegemoet te komen bij faillissement. Welke maatregelen dat zijn lees je meestal op de website van de reisorganisator en de algemene voorwaarden van de geboekte reis. Op de website van de reisorganisator staat vaak wat jouw rechten zijn als de reisorganisator vóór of tijdens jouw reis failliet gaat. Lees die vóór het boeken van de reis goed door. Als de reisorganisator niet bij een garantiefonds zit en ook geen maatregelen heeft genomen, dan moet je uiteindelijk contact opnemen met de curator en afwachten wat de vervolgstappen zijn.

Terug naar overzicht