Arbeidsrecht

Me Too Seksuele intimidatie op de werkvloer, wat te doen?

Wat doe je bij Metoo op het werk

Als het goed is heb je hier beleid voor op jouw werk. De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Dat kan bijvoorbeeld door een regeling in te voeren en maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen.

metoo sexuele intimidatie

Me Too seksuele intimidatie op de werkvloer, wat te doen? Maatregelen tegen seksuele intimidatie.
Ongewenst gedrag op de werkvloer, of in de organisatie komt al jaren voor. Sinds 2017 heeft dit de hashtag #metoo meegekregen. Het probleem is bekend en belangrijk is dat slachtoffers zich kunnen melden. Hiervoor is het nodig dat de werkgever een duidelijk beleid neerlegt en mogelijkheden aanbiedt. Werkgevers zijn verplicht (op grond van de Arbo wetgeving) te zorgen voor een veilige werkomgeving. Hieronder verstaan we ook een werkomgeving die vrij is van pesten, agressie en dus ook van seksuele intimidatie. Een werknemer die ontslag neemt, mede op grond van seksuele intimidatie kan aanspraak maken op een schadevergoeding. Die kans is veel groter als de werkgever geen passend beleid heeft om dit gedrag te voorkomen.

Beleid seksuele intimidatie

Hoe moet een dergelijk beleid er uit zien?
De belangrijkste voorwaarde is dat het slachtoffer naar een onafhankelijke persoon kan gaan om de klacht te uiten. Gehoord worden is de eerste stap. Hiervoor wijst de organisatie een vertrouwenspersoon aan. Er zijn externe onafhankelijk vertrouwenspersonen, deze zijn onder meer lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.
De andere belangrijke voorwaarde is dat de werkgever duidelijk aangeeft dat seksuele intimidatie, of ander grensoverschrijdend gedrag niet zal worden getolereerd. Daarbij hoeft de werkgever geen objectieve norm aan te leggen. Wat acceptabel is bepaalt het slachtoffer in eerste instantie zelf.
Daarna is een klachtencommissie wenselijk. Die moet los staan van de vertrouwenspersoon. De klachtencommissie hoort beide kanten van het verhaal. Op grond daarvan doet zij een uitspraak. Grotere organisaties kunnen zelf een klachtencommissie inrichten. Er zijn ook klachtencommissies op brancheniveau. Een voorbeeld daarvan is de klachtencommissie die de VNG heeft ingesteld voor decentrale overheden.

Voorbeeld van een regeling

Op de site staat een modelregeling seksuele intimidatie. Die kan je gebruiken in jouw organisatie. De regeling wordt ingevoerd door de werkgever. De bedoeling is wel dat deze eerst is doorgenomen met de vertegenwoordigers van de werknemers. Op die manier wordt de regeling breed gedragen in de organisatie.

Terug naar overzicht