Weblog

Seksuele intimidatie op de werkvloer, wat te doen?

“Wat doe je bij #metoo op het werk?” Als het goed is heb je hier beleid voor op jouw werk. Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Dat kan bijvoorbeeld door een regeling in te voeren en maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen.

Ongewenst gedrag op de werkvloer, of in de organisatie komt al jaren voor. Sinds 2017 heeft dit de #metoo meegekregen. Het probleem is bekend en belangrijk is dat slachtoffers zich kunnen melden. Hiervoor is het nodig dat de werkgever een duidelijk beleid neerlegt en mogelijkheden aanbiedt.

Werkgevers zijn verplicht (Arbo wetgeving) te zorgen voor een veilige werkomgeving. Hieronder verstaan we een werkomgeving die vrij is van pesten, agressie en seksuele intimidatie. Een werknemer die ontslag neemt, mede op grond van seksuele intimidatie, kan aanspraak maken op een schadevergoeding. Die kans is veel groter als de werkgever geen passend beleid heeft om dit gedrag te voorkomen.

Beleid seksuele intimidatie

Hoe moet een dergelijk beleid er uit zien? De belangrijkste voorwaarde is dat het slachtoffer naar een onafhankelijke persoon kan gaan om de klacht te uiten. Gehoord worden is de eerste stap. Hiervoor wijst de organisatie een vertrouwenspersoon aan. Er zijn externe onafhankelijk vertrouwenspersonen, deze zijn onder meer lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.

De andere belangrijke voorwaarde is dat de werkgever duidelijk aangeeft dat seksuele intimidatie, of ander grensoverschrijdend gedrag niet zal worden getolereerd. Daarbij hoeft de werkgever geen objectieve norm aan te leggen. Wat acceptabel is bepaalt het slachtoffer in eerste instantie zelf.

Daarna is een klachtencommissie wenselijk. Die moet los staan van de vertrouwenspersoon. De commissie hoort beide kanten van het verhaal. Op grond daarvan doet zij een uitspraak. Grotere organisaties kunnen zelf een klachtencommissie inrichten. Er zijn ook commissies op brancheniveau. Een voorbeeld daarvan is de LKOG die de VNG heeft ingesteld voor decentrale overheden.

Voorbeeldregeling

Op onze site staat een regeling seksuele intimidatie. Die kan je gebruiken in jouw organisatie. De regeling wordt ingevoerd door de werkgever. De bedoeling is wel dat deze eerst is doorgenomen met de vertegenwoordigers van de werknemers. Op die manier wordt de regeling breed gedragen in de organisatie.

Terug naar overzicht