Zekerheid & Faillissement, Financieel

Persoonlijk aansprakelijk bij faillissement

Wanneer ben je persoonlijk aansprakelijk bij een faillissement

Bestuurders van een BV zijn persoonlijk aansprakelijk na een faillissement als zijn onbehoorlijk bestuurd hebben. Dat wil zeggen dat ze bewuste fouten hebben gemaakt. Voor de belasting zijn ze aansprakelijk als ze hebben verzuimd te melden dat zij niet kunnen betalen.

Persoonlijk aansprakelijk na faillissement

In welke gevallen kan de curator jou achteraf aansprakelijk stellen voor de schulden van de BV na een faillissement? Hoe zit dat met De Belastingdienst? In welke situaties loop je een risico om persoonlijk op te draaien voor de zakelijke schulden. Dat is geregeld in een wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissementen de WBA of ook WBF genoemd.

Aansprakelijk voor belastingschulden

Voor belastingschulden ben je heel snel aansprakelijk. Je hebt als ondernemer de plicht om zodra je dat ziet aankomen een melding te doen aan de Belastingdienst. Je bent als aansprakelijk als de belastingdienst kan aantonen dat er geen melding is gedaan. Geen melding is ook het geval dat er een onvoldoende melding is gedaan. Het is dus een simpele bewijslast. Het bedrijf gaat failliet op dag x. Is er geen melding voor die datum, dan ben je dus aansprakelijk.

Doe de melding van betalingsonmacht dus zo vroeg mogelijk en zo duidelijk mogelijk.

Wanbestuur van de bestuurder

Ook de curator kan jou aansprakelijk stellen voor wanbestuur. Het gevolg is dat je in ieder geval de directe schade moet betalen. Het kan ook zijn dat hiermee aangetoond kan worden dat jij indirect verantwoordelijk bent voor het hele faillissement. Dan draai je op voor de complete schade. De rechter heeft de mogelijkheid om de claim van de curator aan te passen.

Er zijn verschillende gradaties van wanbestuur. Sommige zijn heel feitelijk. Als je de jaarstukken niet tijdig hebt gedeponeerd dan ben je aansprakelijk. Minder feitelijk maar wel veel voorkomend. Het niet voeren van een behoorlijke boekhouding. Dat is een boekhouding waaruit duidelijk de verplichtingen blijken.

Minder feitelijk is het aangaan van verplichtingen wanneer vaststaat dat die verplichtingen niet meer door de vennootschap kunnen worden nagekomen. Het is natuurlijk achteraf makkelijk te stellen dat iets vast stond. Maar de ondernemer zal zeggen dat hij toen nog wel perspectieven zag.

Strafbaar feit

Verboden en zelfs strafbaar is het onttrekken van zaken aan de onderneming in het zicht van een faillissement. Dit levert dus een dubbel probleem. De curator kan je aansprakelijk stellen voor de schade. Hij kan ook aangifte doen van een strafbaar feit. Ook hier is natuurlijk het twistpunt, vanaf welk moment was er zicht op een faillissement.

Vergelijkbaar met de hiervoor genoemde zaak is het leeghalen van de vennootschap en het overhevelen van activa naar een andere vennootschap die buiten het faillissement valt.

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.