Weblog

Waarom is een vertaald contract niet altijd handig?

Vertaald contract?

Een vertaald contract is vaak niet altijd 100% gelijk aan het originele contract. Vooral met de vertaling van juridische begrippen. Sommige Nederlandse juridische woorden kunnen soms niet of moeilijk worden vertaald. En bij een contract is het juist van belang om duidelijke afspraken te hebben. Bij het vertalen van een Nederlands document loop je dus altijd het risico op problemen bij de uitleg en interpretatie van de afspraken.

Hebben jullie ook Engelse contracten?

Nee. Als je een Nederlands contract omzet in het Engels heb je vertaalrisico’s. Zou je een contract in de basis in het Engels opstellen dan sluiten de begrippen niet aan op het Nederlands recht. Bedenk dat het Engels en Amerikaans recht een heel ander rechtssysteem is. Het zogenaamde Angelsaksische recht.

Vertaling niet altijd praktisch

Het komt voor dat je soms een vertaling van een Nederlandse overeenkomst nodig hebt. Bijvoorbeeld als je een contract wilt sluiten met een expat, een buitenlandse partij of iemand die Nederlands niet goed beheerst. Soms wil de andere contractspartij nou eenmaal (ook) een contract in de eigen taal hebben. Een vertaling is echter niet altijd handig:

  1. Je loopt al het snel het risico op een verkeerde vertaling en problemen bij de uitleg en interpretatie van de afspraken.
  2. Bepaalde Nederlandse juridische woorden zijn moeilijk of soms helemaal niet te vertalen.
  3. Begrippen die niet zijn omschreven in een wet kunnen door een vertaling een andere juridische interpretatie krijgen.
  4. Iemand die Nederlands niet goed beheerst heeft vaak ook weinig tot geen kennis van Nederlandse juridische begrippen. Bij de uitleg van een vertaalde overeenkomst (wat is er nou eigenlijk bedoeld met de afspraak?) stuit je dan op problemen.

Bij een vertaling van juridische woorden moet je nagaan welk juridisch begrip woord in de andere taal dezelfde betekenis heeft. En dan moet je een ander woord ervoor in de plaats kiezen. Dat woord kan echter een (geheel) andere betekenis of strekking hebben dan in het Nederlands. Of het kan gewoon een verkeerde vertaling zijn.
Bij een vertaling bestaat dus een risico op een verkeerde vertaling en verschillende interpretaties en uitleg van het contract.

Daarom is het voor de Nederlandse contractspartij vaker beter om een contract alleen in het Nederlands af te sluiten.

Toch een vertaling?

Heb je toch echt een vertaling nodig? Een goede juridische vertaling vergt specialistische juridische kennis. Overweeg om een professioneel juridisch vertaalbureau in te schakelen die voor jou het contract gaat vertalen. En spreek dan ook duidelijk met elkaar af dat alleen de Nederlandse versie de juridisch juiste is. Dus de afspraak dat de vertaling echt alleen maar een vertaling is en niet (ook) het daadwerkelijke contract. Spreek van tevoren ook goed af wie de kosten voor de vertaling betaalt. Allebei de helft of een van de contractspartijen.

Je hebt ook beëdigde vertalers. Meer informatie daarover en het openbaar register van vertalers vind je op de website bureauwbtv.nl. Dat is een bureau van de Raad voor Rechtsbijstand.

Terug naar overzicht