Weblog

Wanneer mag een verhuurder de huur opzeggen?

“Wanneer mag je als verhuurder de huur opzeggen?” De verhuurder mag de huur opzeggen in een aantal met name in de wet genoemde omstandigheden. Onder andere is dat bij het niet betalen van de huur. In dit artikel vind je een overzicht van bijzondere opzeggingsgronden.

Huur opzeggen door verhuurder

Als particuliere of zakelijke verhuurder mag je een lopende huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Dat mag alleen in bijzondere gevallen, bijv. wanneer een huurder failliet gaat. Je mag in de huurovereenkomst hierover geen afwijkende afspraken maken. Als je opzegt zonder dat er sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond, loopt de huurovereenkomst door. Die opzegging is dan namelijk niet geldig. Voor de huurder gelden hele andere soepelere regels.

Meest voorkomende opzeggingsgronden huur

Je mag de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:

  • Slecht huurderschap (zoals betalingsachterstand of overlast).
  • Als je de verhuurde ruimte zelf dringend nodig hebt of vanwege sloop of renovatie. In dat geval moet je een verhuiskostenvergoeding betalen. Ook moet je de huurder passende woonruimte aanbieden als er onvoldoende andere woonruimte beschikbaar is.
  • Als de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot een nieuwe huurovereenkomst.
  • Als je een gebouw wilt neerzetten (waar de woning staat) dat past in het bestemmingsplan, waardoor de huur moet worden beëindigd. Ook dan ben je een verhuiskostenvergoeding verschuldigd.

Deze opzeggingsgronden gelden bijvoorbeeld voor een huurovereenkomst woning. Voor de wijze waarop je de huur opzegt en de termijnen die daarbij gelden schreven we een aparte handleiding. Op onze website vind je ook een modelbrief opzeggen huur woonruimte door verhuurder.

Hospitaregeling en tijdelijk verhuren

Bij verhuur van een kamer voor bepaalde tijd, waarbij je zelf ook in de woning woont (hospitaregeling), mag je gedurende de eerste negen maanden van de overeenkomst het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. Dan hoeft er geen opzeggingsgrond te zijn.

Als je tijdelijk jouw woning of kamer verhuurt (op basis van een huurovereenkomst die is gesloten op of na 1 juli 2016) dan eindigt de huurovereenkomst na verloop van de huurtermijn en is opzegging niet nodig. Dat geldt ook voor tijdelijke verhuur van woningen in het algemeen, bijvoorbeeld bij verhuur via de Leegstandswet.

Uiteraard bevatten de huurovereenkomsten op onze website de nodige bepalingen over opzeggingsgronden en opzegtermijnen.