Weblog

Wanneer mag verhuurder huur opzeggen?

Wanneer mag verhuurder de huur opzeggen?

De verhuurder mag de huur opzeggen in een aantal met name in de wet genoemde omstandigheden. Onder andere is dat bij het niet betalen van de huur, het nodig hebben van het huis voor eigen gebruik of sloop.

Huur opzeggen door verhuurder

Als (particuliere of zakelijke) verhuurder mag je een lopende huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Dat mag alleen in bijzondere gevallen, die zijn opgenomen in de wet. Je mag in de huurovereenkomst hierover geen afwijkende afspraken maken. Als je opzegt zonder dat er sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond, loopt de huurovereenkomst door. Die opzegging is dan namelijk niet geldig.
Voor de huurder gelden hele andere, soepelere regels om de huur op te zeggen.
Een bijzondere situatie is die waarbij de huurder failliet gaat, wat zijn dan je rechten als verhuurder?

Meest voorkomende opzeggingsgronden huur

Je mag de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:

Wonen huren verhuizen
  • Slecht huurderschap (zoals betalingsachterstand of overlast).
  • Als je de verhuurde ruimte zelf dringend nodig hebt of vanwege sloop of renovatie. Bij opzegging wegens sloop of renovatie moet je een verhuiskostenvergoeding betalen. Ook moet je de huurder passende woonruimte aanbieden als er onvoldoende andere woonruimte beschikbaar is.
  • Als de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot een nieuwe huurovereenkomst.
  • Als je een gebouw wilt neerzetten (waar de woning staat) dat past in het bestemmingsplan, waardoor de huur moet worden beëindigd. Ook dan ben je een verhuiskostenvergoeding verschuldigd.

Deze opzeggingsgronden gelden bijvoorbeeld voor een algemene huurovereenkomst voor een woning.

Hospitaregeling en tijdelijk verhuren

Bij verhuur van jouw kamer voor bepaalde tijd waarbij je zelf ook in de woning woont (hospitaregeling) mag je gedurende de eerste negen maanden van de overeenkomst het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. Dan hoeft er geen opzeggingsgrond te zijn.

Als je tijdelijk jouw woning of kamer verhuurt (op basis van een huurovereenkomst die is gesloten op of na 1 juli 2016) dan eindigt de huurovereenkomst na verloop van de huurtermijn en is opzegging niet nodig. Dat geldt ook voor tijdelijk verhuur van woningen in het algemeen, bijvoorbeeld bij tijdelijk verhuur via de Leegstandswet.

Uiteraard bevatten onze modellen huurovereenkomsten op onze website de nodige bepalingen over opzeggingsgronden en opzegtermijnen. Om de huur op te zeggen hebben wij rechtsgeldige modelbrieven op de site staan.

Hoe huur opzeggen?

Voor de wijze waarop je de huur opzegt en de termijnen die daarbij gelden schreven we een aparte handleiding.

Terug naar overzicht