Financieel

Wat is de schuldsanering?

Wat is schuldsanering?

Schuldsanering is een mogelijkheid voor mensen met schulden om in drie jaar tijd met een schone lei te kunnen beginnen. In die drie jaar staan ze onder toezicht en leven ze van heel weinig geld

Schuldsanering voor natuurlijke personen

Wat is de schuldsanering?
De schuldsanering is een regeling waarmee een schuldenaar na het doorlopen van een streng traject van meestal 3 jaar een schone lei krijgt. Die schone lei houdt in dat de schuldenaar zijn resterende schulden na die periode en de schuldeisers niet meer hoeft te betalen.

Schuldsanering voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Je kunt dan ook maatregelen nemen om te voorkomen dat je gedwongen in de schuldsanering moet gaan. Als je voorziet dat je jouw schulden niet meer zal kunnen betalen of als je jouw schulden al niet meer kunt betalen, dan moet je ervoor zorgen dat die situatie stopt en jouw schulden beperkt. Om dat te doen, kan je met jouw schuldeisers in overleg gaan.
Gebruik hiervoor onze modelbrief voorstel betalingsregeling na incassodreiging, gratis modelbrief verzoek uitstel van betaling of gratis modelbrief voorstel betaling in termijnen.

Voortraject en schuldsaneringstraject

Om te kunnen worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling, moet de schuldenaar eerst een voortraject doorlopen met een schuldhulpverlener. Dat houdt in dat er een poging wordt gedaan om te komen tot een buitengerechtelijke schuldregeling. Pas daarna (en als dat mislukt) kan hij of zij op verzoek door rechtbank eventueel worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling.

Tijdens dit traject kan een aangestelde bewindvoerder de bezittingen van de schuldenaar zonder toestemming verkopen. Met die opbrengst betaalt de bewindvoerder de schulden van de schuldenaar. Als beloning voor het succesvol doorlopen van het schuldsaneringstraject en het meestal drie jaar op een minimumniveau te hebben geleefd, kan de gesaneerde opnieuw beginnen met een schone lei.

De schuldsanering is geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Als je meer te weten wilt komen over de Wnsp, kijk dan op bureauwsnp.nl.

Terug naar overzicht