Ondernemingsrecht

Wat is een maatschap?

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een samenwerking van verschillende personen om samen een bedrijf te runnen. Bijvoorbeeld een samenwerking van artsen of advocaten. Zij zijn allemaal zelfstandig, maar werken ook samen.

Wat is een maatschap?

Als je wilt gaan ondernemen is een van de belangrijke(re) vragen voor welke ondernemingsvorm je kiest. Bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap, Coöperatie, VOF of maatschap. We leggen kort de verschillen uit.

Maatschapsovereenkomst

De maatschap is eigenlijk een overeenkomst tussen personen. Een maatschap richt je dus op door het sluiten van een overeenkomst met twee of meer andere maten. In plaats van oprichten is het aangaan van een maatschap zuiverder taalgebruik.

Het is aan te raden om een maatschapsovereenkomst schriftelijk aan te gaan.

De maatschapovereenkomst is gericht op samenwerking voor een gezamenlijk doel, zoals winst maken en verdelen of samen kosten besparen. Om dat doel te bereiken brengen alle maten iets in, zoals bedrijfsmiddelen, arbeid of kennis. Het samenwerkingsverband voert naar buiten een gezamenlijke naam.

Verschil met Besloten Vennootschap

Een maatschap is, in tegenstelling tot een BV, geen rechtspersoon. Een rechtspersoon richt je op met een oprichtingsakte bij de notaris. De rechtspersoon kan vervolgens zelf overeenkomsten sluiten en eigenaar zijn van goederen. Als een maatschap een overeenkomst sluit, betekent dit eigenlijk dat de maten samen een overeenkomst sluiten. Let wel op: schuldeisers kunnen zowel de gezamenlijke maten als de individuele maten aanspreken tot betaling van schulden. Je schrijft de organisatie wel in bij de Kamer van Koophandel.

Maatschap of VOF?

Naast de maatschap, bestaat er ook de Vennootschap Onder Firma (VOF). Traditioneel wordt de maatschap gekozen voor het uitoefenen van een beroep, zoals een advocatenmaatschap of artsenpraktijk. Een VOF wordt meestal gekozen voor een bedrijf of handel, zoals een schildersbedrijf of bakkerij.  Een verplichte keuze tussen de twee is er echter niet.

doehetzelfnotaris

Voor het aangaan van een VOF of een Maatschap kan je het beste naar onze zustersite www.doehetzelfnotaris.nl Daar is een intelligent vragenspel dat je helpt om een dergelijke samenwerking perfect op te zetten.

Terug naar overzicht