Rechtsbijstand

Wat is geschillencommissie advocatuur?

Wat kan ik doen als ik ruzie heb met mijn advocaat?

Bij onenigheid met je advocaat kan je eerst contact opnemen met de advocaat. Daarna kan je vaak naar de geschillencommissie. Er zijn meer mogelijkheden zoals de tuchtrechter of de rechtbank.

Geschillencommissie advocatuur

Logo Geschillencommissie

Als er een probleem is tussen de klant en zijn advocaat kan de klant naar de geschillencommissie. Die procedure is een goedkoop alternatief om een uitspraak te krijgen. Het is namelijk veel sneller en goedkoper dan naar de rechter te gaan.
De procedure staat alleen open voor consumenten, dus niet voor bedrijven. Bovendien moet het geschil geen hogere waarde hebben dan € 10.000.
Je kan de klacht tegen de advocaat digitaal indienen bij de geschillencommissie advocatuur. Je moet wel een vergoeding betalen voor de procedure.

Stap 1 overleg

Zoals bij alle problemen is de eerste stap dat je een klacht bespreekt met de meest betrokken persoon. Dat is in dit geval de advocaat. Leg je klacht voor en doe een duidelijk verzoek wat je wensen zijn om de klacht op te lossen. Je moet iemand altijd in de gelegenheid stellen om een probleem zelf op te lossen. Pas als je daar niet uitkomt kan je ergens anders gaan klagen. Ieder advocatenkantoor is verplicht een kantoorklachtenregeling te hebben.

Geschillencommissie van toepassing

De advocaat moet zich aangesloten hebben bij de geschillencommissie. Dat staat op zijn website, zijn algemene voorwaarden of in de opdrachtbevestiging. Is de advocaat niet aangesloten? Jullie kunnen samen overeenkomen om een geschil alsnog voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.
Er bestaan een groot aantal geschillencommissies, ook voor andere branches.

Tuchtrecht

Je kan ook van mening zijn dat de advocaat iets gedaan heeft wat echt niet mag. Een beroepsfout, fraude of dergelijke zaken. Hiervoor staat het tuchtrecht open. Je kan een klacht indienen bij de Orde van Advocaten. Dat moet regionaal bij de regionale orde van advocaten.

Terug naar overzicht