Arbeidsrecht

Wat is schorsing werknemer?

Wat is schorsing van een werknemer?

Het schorsen van een werknemer is een disciplinaire maatregel of straf.
Met deze maatregel verbiedt de werkgever de werknemer om gedurende een bepaalde periode te werken en op het werk te komen.

Werknemer schorsen

Groen vinkje

Wat is het schorsen van een werknemer?
Het schorsen van een werknemer is een disciplinaire maatregel of straf.
Met deze maatregel verbiedt de werkgever de werknemer om gedurende een bepaalde periode te werken en op het werk te komen. In dat geval hoeft de werknemer gedurende die periode dus geen arbeid te verrichten. De werknemer heeft wel recht op doorbetaling van het loon. Er bestaan soms aanvullende regels waaraan je als werkgever moet voldoen om een werknemer te schorsen. De afspraken zijn (meestal) terug te vinden in de CAO, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. In ieder geval doe je er als werkgever goed aan de schorsing schriftelijk vast te leggen in een brief

Reden voor schorsing

Schorsing mag alleen als de werkgever daar een goede reden voor heeft. Deze straf wordt dan ook meestal opgelegd bij verdenking van een dringende reden voor ontslag of bij een onhoudbare situatie op de werkvloer (arbeidsconflicten). Bijvoorbeeld bij  mogelijk verwijtbaar of strafbaar gedrag, zoals diefstal of het niet naleven van het bedrijfsreglement. Je schorst een werknemers als ontslag (voor nu nog) te ver gaat. Dus ben je onzeker of ontslag op staande voet direct zal slagen, maar wil je de werknemer toch niet meer op de werkvloer? Dan gebruik je schorsen.

Na de schorsing van de werknemer

In de tussentijd kan de werkgever proberen om het probleem op te lossen of uitzoeken of er een gegronde reden is voor ontslag. Je kunt als werknemer protesteren tegen de schorsing als je het er niet mee eens bent. Daarvoor kan je deze brief gebruiken.

Op onze website staan diverse brieven voor zowel werkgevers als werknemers die kunnen worden gebruikt in geval van schorsing. Het is belangrijk om zaken rondom schorsing schriftelijk vast te leggen. Je moet deze vastleggen in het personeelsdossier, ook voor het geval het tot een procedure komt.

Terug naar overzicht