Financieel

Wettelijke rente aanpassen of uitsluiten?

Kan je afwijken van de wettelijke rente?

Ja, de hoogte van de rente is onderwerp van het contract. Je kan dus iedere rente afspreken. Heb je niets afgesproken dan val je terug op de wettelijke rente.

Afwijken van wettelijke rente

Mag je afwijken van de wettelijke rente of die zelfs uitsluiten?
Bij het niet op tijd terugbetalen van een geldbedrag, mag er wettelijke rente in rekening worden gebracht. Geldt dat altijd of mag je daarvan ook afwijken?

Andere rente afspreken

Als je de wettelijke rente te hoog of te laag vindt, kan je met jouw contractspartij een lagere of hogere rente afspreken. Dat is dan een contractuele rente.

In het geval dat je samen afspreekt om af te wijken van de wettelijke rente, is het verstandig om die afspraak ook duidelijk en schriftelijk vast te leggen. Daarmee kan je voorkomen dat er achteraf onenigheid kan ontstaan over wat nu wel en niet is afgesproken over welke rente van toepassing is. De meest gebruikte manier om een andere rente af te spreken is in algemene voorwaarden. Daar is vaak een andere, hogere rente opgenomen door de leverancier.

Geld schenken lenen

Wettelijke rente uitsluiten

Je kunt samen de wettelijke rente zelfs helemaal uitsluiten. Deze regels zijn namelijk geen dwingend recht, maar regelend recht. Dat betekent dat je samen met jouw contractspartij iets anders mag regelen over de wettelijke rente. Partijen zijn vrij om een contract vorm te geven zoals zij zelf wensen, contractsvrijheid. Als je niets afwijkend afspreekt, dan geldt automatisch de wettelijke rente. Dat de wettelijke rente verschuldigd is bij vertraagde betaling, hoef je dus niet uitdrukkelijk af te spreken.

De actuele hoogte van de wettelijke rente kan je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar overzicht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.