Toont alle 17 resultaten

Intentieverklaring – LOI

24,95

Het (ver)kopen van een bedrijf gaat in stappen. Deze intentieverklaring (ook wel Letter of Intent of LOI) is de stap waarbij je aangeeft dat je van plan bent om met elkaar in onderhandeling te treden. Uitgebreid voorbeeld met o.a. een tijdpad, procedure, prijsbepaling, dus de intentie om tot een deal te komen.

Afstandsverklaring

0,00

Een zittend aandeelhouder in een BV verklaart afstand te doen van zijn statutair recht tot het uitoefenen van een voorkeursrecht bij uitgifte of aanbieding van aandelen in BV. Op die manier staat het je vrij de aandelen aan een nieuwe partij aan te bieden.

Garanties bij Overname BV

24,95

Model met uitgebreide garanties van de verkoper van een onderneming. Dit document dient als bijlage bij een overnamecontract. Bevat tot in detail de inhoud van garanties. Kan je zelf aanpassen of aanvullen.

Verklaring Hoofdelijke Aansprakelijkheid ex 403 BW

6,95

Een verklaring waarmee een holding zich aansprakelijk stelt voor alle schulden van een dochterbedrijf. Een zogeheten 403 verklaring. Die moet je deponeren bij het handelsregister.

Openbaar Vervoer Verklaring Werkgever

4,95

Dit is een model OV-verklaring van de werkgever ten behoeve van een werknemer die geen Openbaar Vervoer abonnement heeft. Die heb je nodig als je gebruik wilt maken van de reisaftrek. Dit model kan je gebruiken.

Instemmingsverklaring

0,00

Een instemmingsverklaring voor de verkoop van aandelen in een BV. Een aandeelhouder verklaart akkoord te zijn met de overdracht van aandelen in een BV door de andere aandeelhouder.

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring van art. 403 BW 2

6,95

Brief aan de KvK voor de intrekking hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring van art. 403 Boek 2 BW. Met deze brief trek je de eerder afgegeven aansprakelijkheid voor andere ondernemingen binnen de groep weer in.

Privacy- en Cookie Verklaring

24,95

Model van een privacyverklaring en cookieverklaring. Zeker sinds de AVG is dit een verplicht onderdeel van iedere website. Je moet duidelijk aangeven wat je registreert en wat je met die gegevens doet.

Niet-investeringsverklaring

6,95

Uitbreiding van een bestaande kredietverhouding. Zolang de kredietverleners nog geld tegoed heeft zal de kredietnemer geen investeringen doen. Dat is een extra zekerheid voor de kredietverlener.

Volmacht Vertegenwoordiging AVA

6,95

Volmacht tot vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij een algemene vergadering van aandeelhouders. Hiermee kan iemand namens een aandeelhouder stemmen. Van belang als vereist is dat er een meerderheid is of dat alle aandeelhouders moeten instemmen.

Oprichtingsverklaring (Geruisloze Inbreng)

24,95

Verklaring van oprichter van een BV waarbij tot storting van de uit te geven aandelen een onderneming zal inbrengen. Deze inbreng omvat de inbreng van alle

Firmaverklaring voor VOF of CV

6,95

De firmaverklaring zorgt dat je contracten op naam van de zaak kan zetten. De ondernemer verklaart dat hij onder een firmanaam zaken doet en dat hij persoonlijk aansprakelijk blijft.

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

6,95

Volmacht die de aandeelhouders geven aan iemand om de besluiten van de aandeelhoudersvergadering uit te voeren. Vooral belangrijk als een BV geen natuurlijke personen in de directie heeft. Dat is vaak omdat de BV bestuurt wordt door een andere vennootschap. Met deze volmacht kunnen de besluiten dan alsnog uitgevoerd.

Volmacht tot Aangaan van Borgtocht

6,95

Volmacht waarbij een persoon wordt gemachtigd om namens de vennootschap rechtshandelingen uit te voeren. In deze specifieke volmacht gaat het om het aangaan van een borgtocht.

Bankgarantie (Vooruitbetalingsgarantie)

24,95

Bankgarantie ten behoeve van een koper die bereid is een vooruitbetaling te doen. De verkoper stelt een garantie voor de vooruitbetaling. Ook te gebruiken als de garantie niet afkomstig is van een bank maar van een andere partij.

Rotterdams Garantieformulier 2008

12,95

Het Rotterdams garantieformulier 2008 is een vorm van borgstelling. Deze borgstelling staat in het zakelijk verkeer gelijk aan een bankgarantie. Hier is de borg geen bank, maar een andere zakelijke partij. Dit model is door ons herschreven zodat het een stuk beter leesbaar en bruikbaar is.

Garantieverklaring voor Inventaris en Bouwkundige Voorzieningen

24,95

Een garantie met drie partijen. Een afnemer die investeert in een verbouwing en inventaris. Een kredietverschaffer die dat wel wil financieren. Een leverancier of aannemer die garant gaat staan. Betaalt de afnemer zijn krediet niet, dan neemt de leverancier dat over tot een bepaald bedrag. In ruil daarvoor gaan alle zaken over in onderpand.