Akte van cessie specifieke vordering

Winkel

Home » Winkel » Akte van cessie specifieke vordering
7.9

Akte van cessie specifieke vordering

24.- 24.-

Via cessie kan je een specifieke vordering overdragen. Eigenlijk verkoop jij de vordering die je op iemand anders hebt. Zo kan je aan geld, liquide middelen komen. Dat wil zeggen dat de vordering overgaat op een andere crediteur.

In winkelwagen

Cessie specifieke vordering

Met een onderhandse akte van cessie kan je een vordering overdragen. Dat wil zeggen dat de vordering overgaat op een andere crediteur en de debiteur in het vervolg dus aan die ander moet betalen. Het betreft hier een akte van cessie voor een specifieke vordering. De partij die de vordering verkoopt doet dat meestal om snel geld te ontvangen. In de verkoopprijs is dan verdisconteert het risico dat er niet betaal zal worden. Cessie van een specifieke vordering is te onderscheiden van de cessie van pakketten van vorderingen, ook wel factoring genaamd.

Wat moet je zelf opnemen in deze overeenkomst

Het gaat om een specifieke vordering, dus die moet ook duidelijk benoemd en bepaald zijn. Let ook op, cessie werkt pas nadat je dat gemeld hebt aan de partij die moet betalen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • bepaling van de vordering(en);
 • bevoegdheid om over te gaan tot cessie;
 • verrekening van de vordering met schuld.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Nadat je dit contract heb gelosten heb je vervolgens de keuze:

 • je kan de akte laten registreren door een notaris (authentieke akte van cessie);
 • je laat de onderhandse akte registreren bij de Belastingdienst (onderhandse akte van cessie).

We hebben apart uitgelegd hoe dat werkt, het registreren bij De Belastingdienst. Waar in dat artikel sprake is van een pandakte, werkt het ook op die manier voor een onderhandse cessie.

Extra informatie

Doelgroep

Zakelijk

Categorie

Financieel

 • Categorie:
 • akte
 • contract
 • modelakte
 • modelcontract
 • modelovereenkomst
 • overeenkomst
 • voorbeeldakte
 • voorbeeldcontract
 • voorbeeldovereenkomst

Andere suggesties…Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen