Winkel

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

24.- incl. BTW

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Samenvatting

Bevat bepalingen over:
– Definities
– Toepasselijkheid van de voorwaarden
– Offertes
– Uitvoering van de overeenkomst
– Contractsduur; uitvoeringstermijn
– Wijziging van de overeenkomst
– Geheimhouding
– Intellectuele eigendom
– Opzegging
– Ontbinding van de overeenkomst
– Gebreken; klachttermijnen
– Honorarium
– Betaling
– Incassokosten
– Aansprakelijkheid
– Overmacht
– Geschillenbeslechting
– Toepasselijk recht

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:

Levertijd

Direct in jouw mail!

Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelmandje