Algemene Voorwaarden voor Technische Dienstverlening

Winkel

Home » Winkel » Algemene Voorwaarden voor Technische Dienstverlening
7.9

Algemene Voorwaarden voor Technische Dienstverlening

24.- 24.-

Algemene voorwaarden die je kan gebruiken bij technische dienstverlening. Jij legt als opdrachtnemer goed vast onder welke voorwaarden je aan het werk gaat. Met deze set regels kan je direct aan de slag.

In winkelwagen

Artikelnummer: 700 Categorieën: , , Brand:

Technische dienstverlening

Algemene voorwaarden die ten grondslag liggen aan technische dienstverlening door dienstverlener aan opdrachtgever.
De zaken ten aanzien waarvan de montage, inbedrijfstelling of testen moet plaatsvinden, zijn voor wat betreft beschadiging of tenietgaan voor risico van de Opdrachtgever zodra de zaken op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd.

De Opdrachtgever is verplicht die zaken op deugdelijke wijze te beveiligen tegen schade en tenietgaan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behouden de dienstverlener en/of haar toeleverancier(s) de eigendom van zaken en de intellectuele vermogensrechten (zoals terzake alle documentatie, offerte(s), rapporten, tekeningen, bestekken, ontwerpen, afbeeldingen, prijsopgaven en voorwaarden.
De algemene voorwaarden bepalen op hoofdlijnen de verhouding tussen jou en je opdrachtgever. Belangrijke zaken die je vastlegt zijn de geldigheid van een offerte en de manier van betalen. Bij deze specifieke voorwaarden, ook dat de opdrachtgever moet zorgen voor een goede werkplek en vergunningen. Is er vertraging doordat je niet kan werken, dan moet de opdrachtgever dat oplossen. Hiermee regel je bijvoorbeeld ook de betaaltermijn, wijze van betalen, kosten van incasso bij wanbetaling. Er is ook een optie dat je betaald krijgt voor het maken van de offerte. Regel dat bijvoorbeeld als je voor de offerte een soort bestek moet schrijven. Dat heeft namelijk voor de opdrachtgever ook waarde als jij de opdracht niet krijgt.

Wat je zelf moet regelen in deze algemene voorwaarden

Je moet ze goed doorlezen om te kijken of de bepalingen passen bij jouw bedrijf. Je moet de gegevens over jouw bedrijf opnemen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • geldigheid offerte;
  • aanpassingen prijs;
  • opdrachtgever moet zorgen voor vergunningen;
  • andere plichten opdrachtgever;
  • duur van de uitvoering van het werk;
  • oplevering werk;
  • betaling;
  • risico’s;
  • opnemen persoonsgegevens in een bestand;
  • toepasselijk recht.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Iedere ondernemer moet werken met algemene voorwaarden. Die verschillen vaak per branche. Dat komt omdat namelijk voor iedere branche andere onderwerpen van belang zijn. Zo is voor deze branche bijvoorbeeld een belangrijk aspect dat de opdrachtgever moet zorgen voor eventuele vergunningen.
Van jouw algemene voorwaarden kan je altijd per opdracht afwijken. Je kan dus in een offerte of opdrachtovereenkomst afwijken van bepaalde bepalingen in de algemene voorwaarden. In theorie zou je ze dan zelfs helemaal niet van toepassing kunnen verklaren. Je moet altijd zorgen dat algemene voorwaarden vooraf bekend zijn bij de opdrachtgever. Juridisch is het dus van belang dat mensen bewust akkoord gaan met die voorwaarden. Het is niet voldoende om ze op je website te zetten.

Extra informatie

Categorie

Algemene Voorwaarden

Doelgroep

ZakelijkVraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen