Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (periode)

Winkel

Home » Winkel » Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (periode)
8.0

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (periode)

24.- 24.-

Voorbeeld arbeidscontract voor bepaalde tijd. Een overeenkomst voor bepaalde tijd namelijk een periode met een begindatum en einddatum. Het is een zeer uitgebreide en volledige arbeidsovereenkomst.

24.- incl. BTWIn winkelwagen

Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Namelijk een in de tijd vast te stellen periode. De arbeidsovereenkomst heeft een begindatum en einddatum. Op de einddatum is de overeenkomst van rechtswege beëindigd. Vandaar de naam arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Ook een tijdelijk arbeidscontract is een gewoon contract. Je moet dus over dezelfde aspecten een afspraak maken als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Dit model is aangepast aan het nieuwe ontslagrecht.

Wat moet je zelf invullen in het contract

De overeenkomst heeft een aantal keuzes. Natuurlijk moet je de feitelijke gegevens van de werknemer en de werkgever invullen. Je kunt natuurlijk de functie aangeven, de beloning, de duur en een eventuele proeftijd.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • indiensttreding;
  • contractsduur en opzegging;
  • salaris en vergoeding;
  • kostenvergoeding;
  • kakantiedagen;
  • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • nevenwerkzaamheden;
  • geheimhouding;
  • non-concurrentie;
  • einde dienstverband;
Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde tijd. Die tijd kan in een periode zijn vastgelegd of gekoppeld aan een project of gebeurtenis. Voor beide varianten staat een model op onze site. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden verlengd in een periode van twee jaar. Je kan geen aanvullend concurrentiebeding sluiten bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
De arbeidsovereenkomst is in Nederland meestal schriftelijk. Dit model gaat uit van een zelfstandig bedrijf, dus zonder CAO bepalingen. Is er wel een CAO dan moet je controleren of de bepalingen van dit arbeidscontract niet in strijd zijn met de CAO.

Extra informatie

Doelgroep

Overheid, Stichting en Vereniging, Zakelijk

Categorie

Arbeid

Andere suggesties…Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen