Winkel

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (periode)

24.- incl. BTW

Voorbeeld arbeidscontract voor bepaalde tijd. Een overeenkomst voor bepaalde tijd namelijk een periode met een begindatum en einddatum. Het is een zeer uitgebreide en volledige arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Namelijk een in de tijd vast te stellen periode. De arbeidsovereenkomst heeft een begindatum en einddatum. Op de einddatum is de overeenkomst van rechtswege beëindigd. Dit model is aangepast aan het nieuwe ontslagrecht.

Wat moet je zelf invullen in het contract

De overeenkomst heeft een aantal keuzes. Natuurlijk moet je de feitelijke gegevens van de werknemer en de werkgever invullen. Je kunt natuurlijk de functie aangeven, de beloning, de duur en een eventuele proeftijd.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • Indiensttreding;
 • Contractsduur en opzegging;
 • Salaris en vergoeding;
 • Kostenvergoeding;
 • Vakantiedagen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • nevenwerkzaamheden;
 • Geheimhouding;
 • Non-concurrentie;
 • Einde dienstverband;
 • Toepasselijk recht;
Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde tijd. Die tijd kan in een periode zijn vastgelegd of gekoppeld aan een project of gebeurtenis. Voor beide varianten staat een model op onze site. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden verlengd in een periode van twee jaar. Je kan geen aanvullend concurrentiebeding sluiten bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
De arbeidsovereenkomst is in Nederland meestal schriftelijk. Dit model gaat uit van een zelfstandig bedrijf, dus zonder CAO bepalingen. Is er wel een CAO dan moet je controleren of de bepalingen van dit arbeidscontract niet in strijd zijn met de CAO.

Levertijd

Direct in jouw mail!

Andere suggesties…

Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelmandje