Arbitrageclausule

Winkel

Home » Winkel » Arbitrageclausule
8.0

Arbitrageclausule

2.50 2.50

Arbitrageclausule om op te nemen in een bestaande overeenkomst. De arbitrageclausule komt dan in de plaats van de aanwijzing van de bevoegde rechter. Zo verklaar je arbitrage van toepassing op het contract.

In winkelwagen

Arbitrageclausule

hamer notulenDe Arbitrageclausule bevat de juridische clausule dat na het ontstaan van een geschil beide partijen een arbiter benoemen. Die twee arbiters benoemen een derde arbiter.
De bepaling is op te nemen in iedere overeenkomst. Je zet de bepaling dan in plaats van de bestaande bepaling over geschillenbeslechting.

Wat moet je zelf doen

Je moet de bepaling opnemen in een bestaand contract. In plaats van de algemene bepaling kan je natuurlijk ook verwijzen naar een specifiek bestaand arbitrage-instituut. Zoals die voor de bouw.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • wijze van melden geschil;
  • aantal arbiters vaststellen;
  • procedure;
  • uitzondering.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. In plaats van naar de rechter te gaan benoemen de partijen een of meer arbiters. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die veel ervaring hebben in de branche waar het conflict speelt. De partijen bij het geschil leggen zich op voorhand neer bij het besluit van de arbiters.Vraag een jurist om je verder te helpen

1
Je winkelwagen