Bankgarantie betalingsgarantie (Hard)

Winkel

Home » Winkel » Bankgarantie betalingsgarantie (Hard)
8.4

Bankgarantie betalingsgarantie (Hard)

12.50

Bankgarantie in verband met de betaling van de levering van goederen. De bank betaalt op eerste schriftelijk verzoek het maximum bedrag.

12.50 incl. BTWIn winkelwagen

Een door de bank af te geven bankgarantie. Deze bankgarantie noemt men hard omdat de garantie onherroepelijke en onvoorwaardelijke is. Bankgarantie in verband met de betaling van de levering van goederen. De bank betaalt op eerste schriftelijk verzoek het maximum bedrag. Gedeeltelijke betaling is mogelijk met inachtneming van maximumbedrag en geldigheidsduur. Tegenwoordige en toekomstige rechten niet vatbaar voor overdracht.
Een bankgarantie hoeft niet door een bank afgegeven te worden. Als de partij die de garantie afgeeft geen bank is, dan heet de verklaring gewoon een garantie.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:
– de overeenkomst waarvoor de bankgarantie geldig is;
– het maximale bedrag van de garantie;
– de wijze van inroepen van de garantie.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een bankgarantie is een contract. Als bijvoorbeeld twee partijen met elkaar zaken doen en er een periode zit tussen het betalen van het factuurbedrag en het leveren van de goederen, dan kan de leverancier een bankgarantie verlangen. De bank stelt zich dan garant om de schuld uit de overeenkomst hoe dan ook te betalen.
De afnemer betaalt een vergoeding aan de bank voor deze bankgarantie. Het is in feite een zekerheidstelling.
Bankgaranties kosten geld. De kosten bevatten meestal eenmalige behandelkosten, alsmede een jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaalprovisie ter grootte van een percentage van de gegarandeerde som. Deze kosten lopen door zolang de garantie nog niet is beeindigd. Een procent op jaarbasis als jaarprovisie is normaal.Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen