Bankgarantie, Vooruitbetalingsgarantie

Winkel

Home » Winkel » Bankgarantie, Vooruitbetalingsgarantie
8.0

Bankgarantie, Vooruitbetalingsgarantie

24.- 24.-

Bankgarantie ten behoeve van een koper die bereid is een vooruitbetaling te doen. De verkoper stelt een garantie voor de vooruitbetaling. Ook te gebruiken als de garantie niet afkomstig is van een bank maar van een andere partij.

In winkelwagen

Bankgarantie bij vooruitbetaling

Geld leningEen bankgarantie ten behoeve van de koper. De koper is bereid aan de leverancier een vooruitbetaling te verrichten. Op die manier heeft de verkoper dus een vorm van financiering van de koper.
De koper wil een bankgarantie voor de terugbetaling van de vooruitbetaling. De bankgarantie kan worden aangesproken indien de leverancier niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst mocht voldoen. Zo heeft de koper toch ook een zekerheid. Een bankgarantie hoeft niet door een bank afgegeven te worden. Als de partij die de garantie afgeeft geen bank is, dan heet de verklaring gewoon een garantie.

Wat je zelf moe opnemen in de bankgarantie

De hele financiering is een uitvloeisel van een andere overeenkomst. In de bankgarantie moet je de onderliggende overeenkomst goed benoemen. Verder natuurlijk de duur van de garantie en de bedragen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • de overeenkomst waarvoor de bankgarantie geldig is;
  • het maximale bedrag van de garantie;
  • de wijze van inroepen van de garantie.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een bankgarantie is een contract. Als bijvoorbeeld twee partijen met elkaar zaken doen en er een periode zit tussen het betalen van het factuurbedrag en het leveren van de goederen, dan kan de leverancier een bankgarantie verlangen. De bank stelt zich dan garant om de schuld uit de overeenkomst hoe dan ook te betalen.
De afnemer betaalt een vergoeding aan de bank of andere partij voor deze bankgarantie. Het is in feite een zekerheidstelling.
Dit soort garanties kosten geld. De kosten bevatten meestal eenmalige behandelkosten, alsmede een jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaalprovisie ter grootte van een percentage van de gegarandeerde som. Deze kosten lopen door zolang de garantie nog niet is beëindigd. Een procent op jaarbasis als jaarprovisie is normaal.

Voordeel

Je vindt dit document en een heleboel andere nuttige documenten ook in een pakket.Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen