Basiscontracten BV Compleet meer dan 10 documenten

Winkel

Home » Winkel » Basiscontracten BV Compleet meer dan 10 documenten
7.9

Basiscontracten BV Compleet meer dan 10 documenten

83.49

BV OprichtenEen BV is een rechtspersoon. Dat levert een hele reeks aan formele verplichtingen op. Je moet zaken tussen jou een je BV op papier zetten. Ook moeten besluiten genomen door de BV goed vastgelegd. Dat is belangrijk omdat die zaken gecontroleerd worden door de fiscus. Ook kan je soms alsnog aansprakelijk worden gesteld als je de zaken niet goed regelt. Uit onze complete databank hebben wij een selectie gemaakt van de belangrijkste juridische documenten. Die hebben we in een pakket gestopt en kan je dus in één keer afnemen. Voordelig en goed geregeld.

In winkelwagen

Artikelnummer: 1069 Categorieën: , , , , Brand:

Basiscontracten BV Compleet

Voor een BV of een Holding en een werkmaatschappij heb je een set aan juridische basisdocumenten nodig. Maak je BV compleet. Dit pakket bevat voor iedere BV de belangrijkste contracten, notulen en leningsovereenkomsten.
Met dit pakket ben je juridisch voor een lange periode gedekt. Het bevat alle documenten die je nodig hebt als je net een BV bent gestart. Bijvoorbeeld de brief aan De Belastingdienst om geen gebruikelijk loon te hoeven betalen. Maar ook de belangrijkste andere zaken zoals een managementovereenkomst of een rekeningcourantovereenkomst. Je kan het pakket dus ook goed gebruiken als je al een tijdje een BV hebt, maar de zaken niet helemaal perfect hebt georganiseerd.
Je hebt de BV vermoedelijk ook opgezet om persoonlijk minder risico te lopen. De enige manier om geen risico te lopen op bestuurdersaansprakelijkheid is door de besluiten formeel goed te nemen en vast te leggen.

Wat je zelf moet doen om jouw BV perfect te maken

Je moet de overeenkomsten goed doornemen. Het zijn Word documenten, dus je kan ze eenvoudig lezen. Daarna moet je de belangrijkste stukken in ieder geval invullen en ondertekenen. De fiscus en ook de boekhouder zullen dat van je eisen. Dat gaat in ieder geval om alle zaken waarbij er financiële banden zijn tussen jou en je BV. Die moeten vastliggen.

Samenvatting

Bevat de volgende overeenkomsten en juridische documenten voor jouw BV Compleet:

Algemene Overeenkomsten voor jouw BV

Arbeidsovereenkomst DGA met BV. Overeenkomst tussen de Holding BV en de persoon van de directeur. Wordt enerzijds getekend door de aandeelhouders en anderzijds door de directeur.
Managementovereenkomst Holding met werkmaatschappij. Om het management van de werkmaatschappij te mogen voeren moet een overeenkomst tussen de Holding/management BV en de werkmaatschappij worden opgesteld.
Aandeelhoudersovereenkomst tussen verschillende aandeelhouders in de BV waarin ze afspraken maken, de aandeelhoudersovereenkomst.
– Overeenkomst tussen twee aandeelhouders voor verplichte aanbieding aan elkaar bij verkoop met procedure.

Overeenkomsten Financieel

Rekening Courant directie. Doordat de directeur soms een bonnetje voorschiet of de BV iets heeft betaald dat eigenlijk privé was, ontstaat een Rekening Courant verhouding tussen de directeur en zijn BV. De fiscus wil een overeenkomst met een rentebeding.
Rekening Courant intercompany. Tussen de Holding en de werkmaatschappij ontstaat een rekening courant verhouding. De werkmaatschappij betaalt soms facturen die deels voor de Holding zijn en andersom. Ook hier wil de fiscus graag een overeenkomst.
Lening DGA aan BV. Bij veel bedrijven zal de directeur geld lenen aan zijn bedrijf om te kunnen starten. Met alleen geld van de bank zijn niet veel bedrijven gefinancierd. Voor deze lening moet een overeenkomst worden opgesteld.
Lening van de BV aan DGA. Indien de BV over veel kasmiddelen beschikt kan ze die uitlenen aan de directeur. Op die manier kan de DGA bijvoorbeeld een hypotheek bij zijn eigen BV hebben.
Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid, 403 verklaring. Een verklaring waarbij de ene BV zich aansprakelijk stelt voor de schulden van de andere BV. Vaak nodig voor een werkmaatschappij.

Notulen voor jouw BV:

Notulen vaststelling jaarrekening. De aandeelhouders keuren de jaarstukken goed zoals opgesteld door de externe accountant, ze geven de bestemming van de winst of verlies aan.
Notulen benoeming directie. De aandeelhouders benoemen de directie van de vennootschap.
Notulen uitkering dividend. De aandeelhouders besluiten tot uitkering van een regulier dividend.
Notulen uitkering interimdividend. De aandeelhouders besluiten tot uitkering van een extra dividend.
Notulen aanwijzing bestuurder bij ontstentenis of belet. De aandeelhouders benoemen een persoon of organisatie die de BV kan runnen als de bestuurder hiertoe niet in staat is wegens ziekte of overlijden.

Brieven voor je BV

– verschillende varianten van een brief aan De Belastingdienst om niet het gebruikelijk loon te hoeven betalen aan de DGA.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De fiscus wil dat een BV goed georganiseerd is. In het bijzonder als het de verhouding tussen verschillende aan elkaar gelieerde bedrijven en/of personen betreft. Om misbruik van leningen te voorkomen moeten deze dus schriftelijk zijn vastgelegd. Ook de verhouding tussen de directeur en zijn BV moet je formeel regelen. Diverse besluiten vereisen een formeel besluit van de aandeelhoudersvergadering. Die notulen moet je goed opzetten om aansprakelijkheid te voorkomen.
Met dit pakket aan contracten maak je alles fiscus proof.
doehetzelfnotarisJe richt natuurlijk je BV eenvoudig, snel en goedkoop op via onze zustersite DoeHetZelfNotaris.nl, daar worden dagelijks vele BV’s opgericht.

Extra informatie

Categorie

Ondernemen

Doelgroep

Particulier, Zakelijk

Andere suggesties…Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen