Beroepschrift tegen aanslag OZB

Winkel

Home » Winkel » Beroepschrift tegen aanslag OZB
8.0

Beroepschrift tegen aanslag OZB

12.50 12.50

Beroepschrift tegen besluit van de gemeente op jouw eerdere bezwaar. Het beroep moet je indienen bij de rechtbank. Je kan dat prima zelf. Zorg voor een goede onderbouwing van je inhoudelijke standpunt. Het model helpt je door de formele kant. De kosten worden vergoed door de overheid als je in het gelijk wordt gesteld.

In winkelwagen

Beroep aanslag OZB

Beroepschrift aan de rechtbank. Beroep tegen het besluit van de gemeente op het bezwaar tegen de opgelegde aanslag Onroerendezaakbelasting OZB. Het beroepschrift is opgesteld vanuit de eigenaar/bewoner. Verzoek tot nieuwe vaststelling van de WOZ waarde. Natuurlijk onder vernietiging van de bestaande aanslag.

wat moet je zelf doen aan dit beroepschrift

Je dient zelf te zorgen voor adresgegevens. Daarnaast een onderbouwing waarom je het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Dat kan bijvoorbeeld met een taxatierapport van de woning.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • beroep tegen het besluit van de gemeente;
  • verzoek vernietiging besluit;
  • verzoek nieuwe vaststelling.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De aanslag van jouw OZB is gebaseerd op de waarde van jouw woning. Indien deze waarde in jouw ogen te hoog is vastgesteld ga je in een paar stappen te werk.
Stap 1: je moet bezwaar maken bij de gemeente. Op onze site tref je drie verschillende bezwaarschriften tegen de OZB aan.
Stap 2: als je geen gelijk krijgt op je bezwaar. Tegen de beslissing van de gemeente op dit bezwaar, kun je dan beroep instellen bij de rechtbank. Dit beroep dient binnen zes weken na de beslissing van gemeente ingediend te worden. De rechter kan de waarde van het onroerend goed dan lager vaststellen.
Leden van de Vereniging Eigen Huis kunnen van de VEH ondersteuning krijgen.
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan je de rechter vragen om een vergoeding voor de proceskosten. Als je in het gelijk gesteld wordt, krijg je die altijd uitbetaald.

Extra informatie

Doelgroep

Particulier

Categorie

Onroerend Goed en Wonen

Andere suggesties…Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen