Bestuursregeling directie BV

Winkel

Home » Winkel » Bestuursregeling directie BV
8.0

Bestuursregeling directie BV

24.- 24.-

De gezamenlijke aandeelhouders van een BV maken een bestuursregeling. Daarmee geven zij het kader voor de aan te stellen directeur/bestuurder. Die directeur kan straks formeel een reeks besluiten nemen namens de BV. De aandeelhouders geven met deze regeling de grenzen van die besluiten aan. Ook geven ze taken mee. Belangrijke regeling voor een BV met een eigen directeur.

In winkelwagen

Bestuursregeling directie BV

DocumentDe directeur van een BV wordt aangesteld door de aandeelhouders. In dit geval zal de directeur bestuurder zijn van de BV.
Die bestuurder (de juridische naam voor een directeur) is vervolgens bevoegd om namens de BV te handelen. De aandeelhouders willen een regeling maken welke besluiten de bestuurder mag en kan nemen. Dat doen ze in een bestuursregeling, ook directieregeling of directiestatuut genoemd.
In aanvulling op de statuten stellen de aandeelhouders een directiestatuut op. In dit reglement bepalen ze de belangrijkste taken van de directie en beperken zij de bevoegdheid van de directie. Voor een aantal besluiten heeft de directie eerst toestemming nodig van de aandeelhouders.
Dit directiereglement bevat ook een aantal taken die de directie moet uitvoeren. Dat betreft onder andere het maken van een beleidsplan en rapportages. Ook neem je een vergaderfrequentie op tussen directie en aandeelhouders. De directie zorgt voor de voorbereiding van die bijeenkomsten.

Wat moet je zelf regelen in deze regeling

De feitelijke gegevens over de BV. De invulling van de beslissingen die je wilt voorbehouden. De soort gegevens die je wilt hebben als aandeelhouders. De regeling geeft je een kader, de invulling verschilt sterk per organisatie.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • benoeming, ontslag;
  • beleid;
  • taakverdeling mogelijk bij meer directeuren;
  • verplichte werkzaamheden, zoals jaarrekening voorbereiden;
  • opsomming van besluiten die directeur niet zelfstandig kan nemen, zoals rechtsgedingen en duurverplichtingen;
  • openheid en belangenverstrengeling.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een bestuurder die geen aandeelhouder is van een BV kan de directie voeren over het bedrijf. De gezamenlijke aandeelhouders maken een lijst met besluiten, een bestuursregeling, die de directie niet kan nemen zonder toestemming van de aandeelhouders. Het gaat dan om besluiten die grote gevolgen hebben voor de onderneming zoals aangaan van een bankkrediet, starten van juridische procedures of het toezeggen van een pensioenregeling.Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen