Bezwaarschrift tegen aanslag OZB waarde WOZ particulieren

Winkel

Home » Winkel » Bezwaarschrift tegen aanslag OZB waarde WOZ particulieren
7.9

Bezwaarschrift tegen aanslag OZB waarde WOZ particulieren

0.- gratis

Gratis bezwaarschrift tegen aanslag OZB De Onroerendezaakbelasting is volgens jou te hoog. De WOZ waarde van het object is onjuist getaxeerd in jouw ogen.

In winkelwagen

Bezwaar tegen aanslag OZB

Bezwaarschrift aan de gemeente tegen de opgelegde aanslag OZB. Het bezwaar richt zicht tegen de waarde die is toegekend aan de woning of ander object. Het bezwaarschrift is opgesteld vanuit de eigenaar/bewoner. Verzoek tot nieuwe vaststelling van de waarde WOZ particulieren.

wat moet je zelf doen aan dit beroepschrift

Je dient zelf te zorgen voor adresgegevens. Daarnaast een onderbouwing waarom je het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Dat kan bijvoorbeeld met een taxatierapport van de woning. Dat laatste, dat de waarde onjuist is kan bijvoorbeeld met vraagprijzen van funda.nl. Je kunt dan aantonen dat vergelijkbare woningen in de buurt goedkoper zijn dan de OZB waarde die de gemeente aan jouw huis toekende. Als je er wat meer geld voor over hebt: de echte verkoopprijzen staan in het kadaster, maar daar moet je voor betalen.
Het adres waar het bezwaarschrift heen moet staat op de aanslag.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • bezwaar tegen hoogte;
  • verzoek vernietiging besluit;
  • verzoek nieuwe vaststelling.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De aanslag van jouw OZB is gebaseerd op de waarde van jouw woning (de WOZ waarde). Hoe hoger de waarde van het object, hoe hoger de belasting die je moet betalen. Indien deze waarde in jouw ogen te hoog is vastgesteld kun je bezwaar maken. Bezwaar is de eerste stap en doe je bij de gemeente. Het bezwaar moet binnen zes weken na de aanslag worden ingediend. De gemeente kan dan de waarde lager vaststellen.
Leden van de vereniging Eigen Huis kunnen van de VEH ondersteuning krijgen.
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heb je recht op een vergoeding van (een deel van) de kosten die je maakt voor dit bezwaarschrift.

Extra informatie

Doelgroep

Particulier

  • Categorie:
  • bezwaarschrift
  • brief
  • modelbezwaarschrift
  • modelbrief
  • voorbeeldbezwaarschrift
  • voorbeeldbrief

Andere suggesties…Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen