Bezwaarschrift tegen aanslag OZB wegens geen eigendom woning

Winkel

Home » Winkel » Bezwaarschrift tegen aanslag OZB wegens geen eigendom woning
7.9

Bezwaarschrift tegen aanslag OZB wegens geen eigendom woning

0.- gratis

Gratis bezwaarschrift. De aanslag OZB is fout omdat je niet de eigenaar was van de woning op de peildatum. Als je geen eigenaar bent hoef je ook geen onroerendezaakbelasting te betalen.

In winkelwagen

Bezwaar OZB geen eigendom

Bezwaar tegen de opgelegde aanslag Onroerende zaakbelasting OZB. Het bezwaar richt zicht tegen het feit dat de woning op de peildatum niet in bezit is van degene aan wie de aanslag is opgelegd. De eigendom woning is dus verkeerd vastgesteld. Dit kan zijn doordat de woning op die datum al verkocht was of omdat de woning op dat moment nog niet in bezit was. Verzoek tot vernietiging van de aanslag.
Dit is eigenlijk het eenvoudigste bezwaar dat er bestaat. De gemeente heeft een fout gemaakt.

Wat moet je zelf doen aan dit beroepschrift

Je moet zelf te zorgen voor de adresgegevens en de verkoop/aankoop-akte. Het adres waar het bezwaarschrift moet worden ingediend staat in de aanslag.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • bezwaar wegens het niet in eigendom hebben van de woning;
  • verzoek vernietiging besluit.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De OZB-aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar van een woning. Indien je op de datum van de aanslag niet in het bezit was van de woning, kun je bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na de aanslag worden ingediend. De gemeente kan de aanslag dan vernietigen. Bezwaar is de eerste stap en doe je bij de gemeente. Het bezwaar moet binnen zes weken na de aanslag worden ingediend. De gemeente kan dan de waarde lager vaststellen.
Leden van de vereniging Eigen Huis kunnen van de VEH ondersteuning krijgen.
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heb je recht op een vergoeding van (een deel van) de kosten die je maakt voor dit bezwaarschrift.

Extra informatie

Doelgroep

Particulier

  • Categorie:
  • bezwaarschrift
  • brief
  • modelbezwaarschrift
  • modelbrief
  • voorbeeldbezwaarschrift
  • voorbeeldbrief

Andere suggesties…Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen