Winkel

Bezwaarschrift tegen aanslag WOZ voor ondernemingen

gratis

Gratis bezwaarschrift tegen aanslag OZB voor ondernemers De Onroerendezaakbelasting is volgens jou te hoog. De WOZ waarde van het object is onjuist getaxeerd in jouw ogen.

Categorieën: , ,

Bezwaar WOZ voor ondernemingen

Bezwaar tegen de opgelegde aanslag WOZ voor ondernemingen, de onroerendezaakbelasting (OZB). Het bezwaar richt zicht tegen de waarde die is toegekend aan een onroerende zaak. Het bezwaarschrift is opgesteld vanuit de eigenaar/gebruiker. Verzoek tot nieuwe vaststelling van de WOZ waarde. Dit bezwaarschrift is voor een ondernemer, je moet dus ook aantonen dat je namens de onderneming optreedt.

wat moet je zelf doen aan dit beroepschrift

Je dient zelf te zorgen voor adresgegevens. Daarnaast een onderbouwing waarom je het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Dat kan bijvoorbeeld met een taxatierapport van het object. Dat laatste, dat de waarde onjuist is kan bijvoorbeeld met vraagprijzen van funda.nl. Als je er wat meer geld voor over hebt: de echte verkoopprijzen staan in het kadaster, maar daar moet je voor betalen.
Het adres waar het bezwaarschrift heen moet staat op de aanslag.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • bezwaar tegen hoogte;
  • verzoek vernietiging besluit;
  • verzoek nieuwe vaststelling.

.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De aanslag WOZ voor ondernemingen (OZB) is gebaseerd op de waarde van het onroerende goed. Hoe hoger de waarde van het object, hoe hoger de belasting die je moet betalen. Indien deze waarde in jouw ogen te hoog is vastgesteld kun je bezwaar maken. Bezwaar is de eerste stap en doe je bij de gemeente. Het bezwaar moet binnen zes weken na de aanslag worden ingediend. De gemeente kan dan de waarde lager vaststellen.
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht heb je recht op een vergoeding van (een deel van) de kosten die je maakt voor dit bezwaarschrift.

Levertijd

Direct in jouw mail!

Andere suggesties…

Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelmandje