Bezwaarschrift tegen een genomen besluit van een overheidsorgaan

Winkel

Home » Winkel » Bezwaarschrift tegen een genomen besluit van een overheidsorgaan
8.0

Bezwaarschrift tegen een genomen besluit van een overheidsorgaan

0.- gratis

Gratis model bezwaarschrift. Een overheidsorgaan, gemeente, provincie heeft een besluit genomen. Jij bent het hier niet mee eens en maakt bezwaar. Dat moet je schriftelijk doen en daarvoor is dit gratis model.

In winkelwagen

Bezwaarschrift

Een overheidsorgaan neemt een besluit waardoor jij in jouw belang wordt getroffen. Je bent het niet eens met het door de overheid genomen besluit. Dat besluit kan van alles zijn, een besluit dat jou direct aangaat of indirect. De gemeente geeft een vergunning aan je buren om iets te bouwen, of juist niet. Het kan klein en groot zijn. Dus van de kapvergunning van een boom tot een windmolenpark.
Je maakt bezwaar tegen dit besluit, dat doe je schriftelijk met een bezwaarschrift.

Wat vul je zelf in bij dit bezwaarschrift

Je moet zelf de gegevens over het besluit invullen. Dus zo concreet mogelijk geef je op waar en wanneer dat besluit werd genomen. Dan geef je de reden van jouw bezwaar. Bij een bezwaarschrift hoef je geen juridische bezwaren op te werpen. Je vraagt om een nieuwe inhoudelijke beoordeling. Je kan dus ook alle inhoudelijke bezwaren opwerpen.
Het adres waar het bezwaar moet worden ingediend moet je goed uitzoeken. Dat moet immers bij hetzelfde overheidsorgaan zijn als waar het besluit werd genomen. In principe kan je nog inspreken om je bezwaar toe te lichten.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • gegevens besluit;
  • rechtmatigheid bezwaar;
  • gronden bezwaar;
  • verzoek te worden gehoord.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Binnen zes weken na een besluit van een gemeente, provincie of ander overheidsorgaan kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een formele brief. Deze wordt ingediend bij dezelfde instantie die eerder het besluit heeft genomen.
Er is een andere voorbeeldbrief tegen het verlenen van een vergunning.

Extra informatie

Doelgroep

Overheid, Particulier, Stichting en Vereniging, Zakelijk

Categorie

VariaVraag een jurist om je verder te helpen

Menu

1
Je winkelwagen