Bezwaarschrift tegen verlenen vergunning door gemeente

Winkel

Home » Winkel » Bezwaarschrift tegen verlenen vergunning door gemeente
7.9

Bezwaarschrift tegen verlenen vergunning door gemeente

0.- gratis

Gratis model bezwaarschrift tegen het verlenen van een vergunning. De gemeente heeft een vergunning verstrekt en je bent het hier niet mee eens. Dan is de eerste stap dat je een bezwaarschrift moet indienen bij de gemeente. Met dit model ben je goed op weg.

In winkelwagen

Bezwaar tegen vergunning

Voorbeeld van een bezwaarschrift tegen het verlenen van een vergunning door de gemeente. Nadat de gemeente een vergunning heeft verleend kun je binnen zes weken na dat besluit een bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift kan iedere belanghebbende indienen. Meestal zijn dat de buren of omwonenden van degene die bijvoorbeeld een bouwvergunning heeft ontvangen. Je weet dat het besluit is genomen, omdat de gemeente de belanghebbenden moet informeren.

Wat je zelf moet opnemen in het bezwaarschrift

Je moet zelf de feitelijke gegevens over de vergunning opnemen, dus datum waarop besluit is genomen en dergelijke. Ook jouw eigen gegevens moet je opnemen. Inhoudelijk moet je jouw bezwaar omschrijven.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • gegevens vergunning;
 • rechtmatigheid bezwaar;
 • gronden bezwaar;
 • verzoek te worden gehoord.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Binnen zes weken na een besluit om een vergunning te verlenen door een gemeente kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een formele brief. Voor de rest zijn er geen eisen, je kunt het bezwaar in je eigen woorden opschrijven. Deze wordt ingediend bij hetzelfde orgaan dat eerder het besluit over de vergunning heeft genomen. Het bezwaar wordt beoordeeld door een aparte bezwaarschriftencommissie. Pas als je het niet eens bent met het besluit op jouw bezwaren kun je in beroep. Dan kun je naar een onafhankelijke rechter. Lees hiervoor over het onderscheid tussen een bezwaar en beroep.
Er is een andere voorbeeldbrief waarmee u bezwaar kunt indienen tegen andere besluiten dan het verlenen van een vergunning. Ook is er een reeks aan gratis modellen voor bezwaren tegen OZB, Hondenbelasting en andere gemeentelijke besluiten.

Extra informatie

Categorie

Non-profit, Ondernemen, Stichting en Vereniging

Doelgroep

Non-profit, Particulier, Zakelijk

 • Categorie:
 • bezwaarschrift
 • brief
 • modelbezwaarschrift
 • modelbrief
 • voorbeeldbezwaarschrift
 • voorbeeldbrief


Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen