Winkel

Garanties bij overname onderneming BV

19.00 excl. / 22.98 incl. BTW

Model met uitgebreide garanties van de verkoper van een onderneming. Dit document dient als bijlage bij een overnamecontract. Bevat tot in detail de inhoud van garanties. Kan je zelf aanpassen of aanvullen.

Garanties bij overname onderneming

Een uitgebreid model met garanties bij de overname van een onderneming. Het geeft een goed beeld van welke garanties er kunnen gelden bij de verkoop van een onderneming, een besloten vennootschap. Het model kan worden opgenomen als bijlage bij de koopovereenkomst van de aandelen in een BV.

Wat je zelf moet regelen in dit document

Deze koopovereenkomst kan naar eigen wens aangepast, of ingekort. Welke garanties je wil hebben, wisselt natuurlijk per transactie. Op hoofdlijnen gaat het om de garantie dat de belastingen, lonen en huur zijn bepaald. Maar je wil natuurlijk meer vastleggen. Vaak is dat ook het resultaat van het due diligence onderzoek.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • belastingen;
  • formele vennootschapszaken;
  • personeelszaken;
  • voorzieningen;
  • activa;
  • onroerende zaken;
  • verzekeringen

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Bij de overname van een BV gaan alle rechten en plichten over op de koper. Daaronder dus ook alle aansprakelijkheden voor bijvoorbeeld in het verleden af te dragen belastingen. Bij de overname van een BV moet de verkoper dus veel zaken garanderen. Die garantie staat in de koopovereenkomst. De inhoud van de garanties staat in dit document (van 9 pagina’s).
Wil je dit soort uitgebreide garanties voorkomen, dan draag je niet de onderneming over, maar de activa en passiva. Dat is een andere overeenkomst, overdracht van activa.

Andere suggesties…

Ben je op zoek naar...

Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelmand