Intentieovereenkomst voor de overdracht van een onderneming

Winkel

Home » Winkel » Intentieovereenkomst voor de overdracht van een onderneming
8.0

Intentieovereenkomst voor de overdracht van een onderneming

24.- 24.-

Verkopen of kopen van een bedrijf gaat in stappen. Dit is de stap waarbij je aangeeft dat je echt van plan bent om met elkaar in exclusieve onderhandelingen te treden. Je spreekt een pad af en dus de intentie om tot een deal te komen. Dat kan je goed zelf regelen. Met dit contract leg je het direct vast.

In winkelwagen

Intentieovereenkomst verkoop onderneming

De eerste formele stap bij de verkoop van een onderneming, is dat twee partijen aangeven dat ze in onderhandeling zijn. Die eerste stap leggen jullie vast in een contract (Letter of Intent LOI), in het Nederlands een intentieovereenkomst. Daarmee verklaren de partijen dat zij van plan zijn om een bedrijf aan elkaar te verkopen. Ze spreken de intentie uit dat zij hierover voor een bepaalde datum overeenstemming zullen hebben. Ze spreken af dat ze de onderhandelingen geheim zullen houden. De intentieverklaring biedt ook exclusieve onderhandelingen.

Wat moet je zelf regelen in dit contract

Duidelijk aangeven welke partijen de onderhandelingen voeren en over welk object het gaat. Duidelijke data opnemen waarin zaken aflopen. Houd hierna goed bij welke informatie je als verkoper verstrekt aan de koper.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • het niet voeren van onderhandelingen met derden;
  • deadline voor koper voor het besluit tot koop;
  • geheimhouding.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Bij de verkoop van een onderneming zijn er verschillende fases. Na de eerste gesprekken komt de fase om zaken meer vast te leggen. Meestal komt er eerst een geheimhoudingsverklaring. De geheimhoudingsverklaring is een apart document in onze databank.
De volgende stap is de intentieverklaring, of de intentieovereenkomst. De laatste legt op hoofdlijnen het tijdpad vast, biedt exclusiviteit en geheimhouding.
Document staat ook bekend onder de Engelse titel Letter of intent LOI.

Voordeel

Je vindt dit document en een heleboel andere nuttige documenten ook in een pakket.Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen