Koopovereenkomst aandelen via Holding

Winkel

Home » Winkel » Koopovereenkomst aandelen via Holding
8.0

Koopovereenkomst aandelen via Holding

24.- 24.-

De verkoop van een onderneming, die onderneming is een BV in handen van een Holding. Dit is overeenkomst waarin de koop en verkoop van aandelen wordt geregeld. De verkoper is een (personal) Holding BV die de aandelen in haar dochter verkoopt

In winkelwagen

Aandelen van BV kopen van een holding

De verkoop van een complete onderneming door de verkoop van de aandelen. Dit is een koopovereenkomst aandelen, waarin de koop en verkoop van aandelen is geregeld. De verkoper is een (personal) Holding BV die de aandelen in haar dochteronderneming verkoopt. De overeenkomst bevat een glijclausule en diverse garantiebepalingen. De verkoper geeft diverse garanties over financiën, belastingen en onttrekkingen. Ook is er een concurrentiebepaling opgenomen. Er is een zeer uitgebreide bijlage met garanties.

Wat je zelf moet opnemen in deze overeenkomst

De koop en verkoop van een complete onderneming leg je uiteindelijk vast in een contract. De exacte uitwerking in het contract is grotendeels bepaald door de inhoud van die onderhandelingen. Je kan dit model zeker doornemen, daardoor weet je welke onderwerpen er behandeld moeten zijn. De exacte invulling kan je dan later invoeren in het Word model.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • koopprijs;
 • levering;
 • garanties;
 • inbreuken;
 • vrijwaringen;
 • concurrentie;

De Bijlage met garanties bevat bepalingen over:

 • vennootschap;
 • aandelen;
 • jaarstukken;
 • activa;
 • belastingen;
 • lopende bedrijfsvoering;
 • directie/werknemers;
 • overeenkomsten en zakenrelaties;
 • bedrijfsvoering;
 • nakoming wetten, geschillen en dergelijke;
 • verzekeringen;
 • onroerende zaken;
 • milieu;
 • vergunningen;
 • intellectuele eigendomsrechten;
 • informatie.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Bij de koop van een onderneming moeten zeer veel aspecten worden vastgelegd. De koper wil in een overeenkomst zoveel mogelijk garanties tegen eventuele “lijken in de kast”. Daarom moet de verkoper diverse zaken garanderen. In deze overeenkomst vind je de belangrijkste aspecten bij de verkoop van een onderneming.
Voor de feitelijke levering van de aandelen moet je naar een notaris. Met deze overeenkomst is de koop dus nog niet rond. Laat de notaris in de akte verwijzen naar deze overeenkomst.
Er zijn ook andere vormen van koop van een onderneming mogelijk, zoals alleen het overnemen van de activa/bedrijfsgoederen. Dat noem je een passiva/activa transactie.

Voordeel

Je vindt dit document en een heleboel andere nuttige documenten ook in een pakket.Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen