Winkel

Notulen AvA bestuurder bij ontstentenis en belet

10.33 excl. / 12.50 incl. BTW

Met dit aandeelhoudersbesluit wordt op voorhand een tijdelijk bestuurder aangewezen. Die kan de zaak overnemen en besluiten nemen in geval van ernstige ziekte, of andere calamiteit. Notulen aanwijzing bestuurder bij ontstentenis en belet. Iedere ondernemer zou dit besluit moeten nemen, omdat anders het bedrijf in één klap tot stilstand kan komen.

Categorieën: , ,

Ontstentenis en belet

In een BV met slechts 1 aandeelhouder/bestuurder moet een tijdelijke bestuurder worden aangewezen. Deze treedt in functie bij ernstige ziekte, verdwijning, ontvoering of andere onmogelijkheid voor de bestuurder om zijn functie uit te oefenen. Dit besluit heet in het oubollige juridische Nederland vervanging bij ontstentenis en belet.

Wat je zelf invult in de notulen

Je moet zelf de naam en geboortedatum van de tijdelijk bestuurder opnemen. Je moet zelf de namen van aanwezigen, de aandeelhouders, datum en plaats opnemen. Ook moet je natuurlijk de notulen ondertekenen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • aandelen aanwezig;
  • formele constateringen over geldig besluit;
  • aanstellen tijdelijk bestuurder.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Voor een aantal besluiten is het noodzakelijk dat een BV een bestuurder kent. Bij overlijden zijn dat de erfgenamen van de aandeelhouders. Bij ernstige ziekte of langdurige afwezigheid kan de bestuurder ook geen besluiten nemen. Denk bijvoorbeeld aan een hartaanval of beroerte. De statuten van de meeste BV’s voorzien in de mogelijkheid een tijdelijk bestuurder aan te wijzen. Inherent aan de reden voor het besluit is het verstandig dit besluit vooraf te nemen. Deze notulen voorzien in de vastlegging van dit besluit.
Wil je in één keer alle zaken goed regelen tussen jou en je BV en binnen jouw BV? Deze notulen maken samen met een reeks andere belangrijke documenten, onderdeel uit van een pakket, BV Juridisch Compleet. Koop je dat pakket dat heb je al die juridische zaken dus direct in huis.

Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelmand