Notulen AvA interimdividend

Winkel

Home » Winkel » Notulen AvA interimdividend
8.0

Notulen AvA interimdividend

7.- 7.-

Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders, de AVA waarin het besluit tot uitkeren van een interimdividend. Een dergelijk dividend is met waarborgen omkleed. Aandeelhouders kunnen bij een fout besluit aansprakelijk worden gesteld. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Dat is met deze modelnotulen goed geregeld.

7.- incl. BTWIn winkelwagen

Interimdividend

hamer notulenNotulen van de vergadering van aandeelhouders, de AVA, waarin een interimdividend (tussentijdse uitkering van dividend) wordt vastgesteld. Naast het gebruikelijk jaarlijkse dividend kan een BV ook tussentijds dividend uitkeren. Dat is alleen toegestaan als er voldoende liquide middelen en reserves zijn om aan alle verplichtingen te voldoen. Deze toets moet gedaan door de aandeelhouders, zodat zij aansprakelijk zijn als die niet juist is uitgevoerd.

Wat je zelf invult in de notulen

Je moet zelf het vast te stellen interimdividend invullen. Ook moet je aangeven dat een liquiditeitstoets heeft plaatsgevonden en dat die ruimte bood voor de uitkering.
Je moet zelf de namen van aanwezigen, de aandeelhouders, datum en plaats opnemen. Ook moet je natuurlijk de notulen ondertekenen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • formele vaststellingen vergadering;
  • hoogte dividend;
  • terugbetaling indien niet passend dividend.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst uit een BV aan de aandeelhouder(s). Het meest gebruikte moment om een dividend uit te keren is bij de vaststelling van de jaarcijfers, met de jaarrekening. Het is ook mogelijk om gedurende het jaar een dividend uit keren, dit wordt een interim dividend genoemd.
Je moet een liquiditeitstoets doen voordat je over mag gaan tot uitkering van een interim dividend.

Extra informatie

Doelgroep

Particulier, Zakelijk

Categorie

Vennootschap & Bestuur

Andere suggesties…Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen