Notulen AVA vaststelling en bestemming van het dividend

Winkel

Home » Winkel » Notulen AVA vaststelling en bestemming van het dividend
8.0

Notulen AVA vaststelling en bestemming van het dividend

7.- 7.-

De aandeelhouders moeten een formeel besluit nemen wat er met het dividend van een BV gaat gebeuren. Dat besluit leg je vast in deze modelnotulen tot vaststelling en bestemming van het dividend. Het is belangrijk dit besluit op de juiste formele manier vast te leggen. Het voorkomt het risico van een bestuursaansprakelijkheid.

In winkelwagen

Vastelling en bestemming dividend

DocumentNotulen van algemene vergadering van aandeelhouders in een BV, de AVA, tot vaststelling en bestemming van het dividend. Je besluit dat het dividend wordt vastgesteld conform de jaarrekening en op welke wijze je dat wil uitkeren of toevoegen aan de reserves.
Je kan dit besluit ook direct nemen met het vaststellen van de jaarstukken, die je ook met notulen vaststellen jaarstukken moet vastleggen.

Wat je zelf invult in de notulen

Je moet zelf de bestemming van het resultaat opnemen. Dat neem je over uit het voorstel van de accountant of boekhouder. Je moet zelf de namen van aanwezigen, de aandeelhouders, datum en plaats opnemen. Ook moet je natuurlijk de notulen ondertekenen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • aanwezigheid en geldigheid vergadering;
  • hoogte en bestemming dividend.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een apart besluit voor de uitkering van het dividend. Er zijn aparte notulen voor de uitkering van een interim dividend.

Voordeel

Je vindt dit document en een heleboel andere nuttige documenten ook in een pakket.Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen