Overeenkomst VOF Uittreding vennoot

Winkel

Home » Winkel » Overeenkomst VOF Uittreding vennoot
8.0

Overeenkomst VOF Uittreding vennoot

24.- 24.-

Partijen hebben samen een VOF en wensen die VOF te staken. Zoals jullie de VOF zijn gestart met een contract, zo moet je de VOF ook weer staken. In een contract leg je vast hoe jullie uit elkaar gaan. Wie betaalt er en voor wat, mag de vertrekkende partij de VOF beconcurreren? Regel het met dit contract en voorkom lastige situaties in de nabije toekomst.

In winkelwagen

Beëindiging vennootschap onder firma

overeenkomst ontbindenSituatie waarbij één van de partijen de VOF verlaat en de ander deze voortzet. Een VOF is meestal gebaseerd op een vennootschapsovereenkomst. Als de vennoten uit elkaar willen staat in de VOF overeenkomst hoe dat exact moet gebeuren. Mogelijk moet je het aanzeggen met een aangetekende brief. Als je het met elkaar eens bent dat je uit elkaar gaat, dan moeten jullie dat wel vastleggen. Met deze overeenkomst leggen de vennoten vast wat de voorwaarden zijn. Je regelt de scheiding van de VOF en tegelijk ook de situatie voor de jaren daarna. Zo kan je bepalen dat de vertrekkende vennoot geen vergelijkbaar bedrijf mag beginnen. Ook regel je iets voor het geval er later nog claims bij de VOF binnenkomen.

Wat moet je zelf regelen in deze overeenkomst

Natuurlijk de gegevens over de VOF en over de vennoten. De datum waarop jullie uit elkaar gaan. Jullie bepalen onder andere de eventuele uitkoopprijs en geheimhouding door de uittredende vennoot. Eventueel kan je een concurrentiebeding opnemen. Daarin kan je bepalen dat de uittredende vennoot de voorzettende vennoot niet mag beconcurreren. De overeenkomst helpt je op weg en de algemene bepalingen staan er in. Je moet zelf de exacte voorwaarden bepalen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • datum staken VOF;
  • voorwaarden staken VOF;
  • uitkoopprijs VOF;
  • feitelijke werkzaamheden;
  • concurrentiebeding.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Zoals een VOF of firma wordt aangegaan door een overeenkomst, zo moet deze ook weer worden gestaakt. Je moet het dus samen eens worden en de afspraken vastleggen in een contract. In die beëindigingsovereenkomst staan de afspraken over de verdeling van eventuele bezittingen en goodwill. Er moeten ook afspraken zijn voor na de beëindiging, over eventuele doorlopende verplichtingen (huur en dergelijke).
Er is een aparte overeenkomst voor het geval jullie de VOF willen beëindigen en helemaal willen opheffen (liquidatie VOF).

Extra informatie

Doelgroep

Zakelijk

Categorie

Ondernemen, Vennootschap & Bestuur

Andere suggesties…Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen