Overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal

Winkel

Home » Winkel » Overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal
7.9

Overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal

24.- 24.-

Een opstalovereenkomst. Een overeenkomst waarbij het recht van opstal wordt gevestigd om een gebouw te kunnen bouwen. Hiermee blijft de eigendom van de grond bij de oorspronkelijke eigenaar. De rechthebbende kan nu zelf het gebouwde op die grond bezitten.

In winkelwagen

Vestigen opstalrecht

Opstalovereenkomst tussen partijen tot het vestigen van het recht van opstal. Een opstalrecht moet je registreren bij een notaris. Die schrijft het ook bij het kadaster. De vergoeding voor de duur van het recht van opstal is in dit model volledig afgekocht met een vergoeding ineens. Je kan dat ook anders regelen met een jaarlijkse vergoeding. Naast algemene bepalingen bevat de overeenkomst bepalingen over de opstallen op zich.
De overeenkomst is onder voorbehoud van het krijgen van een bouwvergunning.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • omschrijving recht van opstal;
 • de hoogte van de vergoeding;
 • mogelijke bepalingen over reservering en waarborgsom;
 • ingang, ontbinding en wanprestatie;

Specifieke bepalingen over het recht van opstal:

 • staat van onderhoud;
 • aanwezige rechten en plichten;
 • bodemonderzoek;
 • gebruiksbepalingen;
 • verboden en belastingen;
 • einde rechten en mogelijke vergoedingen.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
De mogelijkheid om een recht van opstal te vestigen maakt het mogelijk om de eigendomsrechten van de eigenaar van de grond en die van de opstallen te scheiden. Normaal is alles dat gebouwd is op de grond ook eigendom van de eigenaar van de grond, dat noem je natrekking. Met behulp van een opstalrecht zijn deze twee eigendommen gescheiden.

Extra informatie

Doelgroep

Overheid, Particulier, Stichting en Vereniging, Zakelijk

Categorie

Bedrijfspand en bedrijfsactiva, Onroerend Goed en Wonen

 • Categorie:
 • contract
 • modelcontract
 • modelovereenkomst
 • overeenkomst
 • voorbeeldcontract
 • voorbeeldovereenkomst


Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen