Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht

Winkel

Home » Winkel » Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht
7.9

Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht

24.- 24.-

Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht door eigenaar aan erfpachter. Bij erfpacht blijft de eigendom van de grond bij de eigenaar. De erfpachter betaalt een vergoeding terwijl de eigendom niet overgaat. Op die manier kan de eigenaar verdienen aan het object zonder het te verkopen.

In winkelwagen

Erfpacht

Geld leningOvereenkomst tot uitgifte in erfpacht door eigenaar aan erfpachter. Bij erfpacht blijft de eigendom van de grond bij de eigenaar. Door de erfpacht ontstaat een recht voor de erfpachter om op de grond een object in eigendom te hebben. Hiervoor betaalt de erfpachter jaarlijks een vergoeding van de eigenaar. De erfpacht komt veel voor in de landbouw en in sommige gemeentes. Ook woningeigenaren kunnen de grond in eigendom houden en slechts de woning met erfpacht verkopen. Hier zijn financiële en fiscale voordelen aan verbonden. Dit is de overeenkomst tussen partijen. Deze overeenkomst moet daarna omgezet in een notariële akte.

Wat je zelf moet opnemen in de overeenkomst

Alle gegevens van het onroerend goed moet je opnemen. Daarna ook de vergoeding en bepalingen over de verhoging.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • omschrijving perceel;
 • grondprijs en kosten;
 • vergunningen;
 • uitgifte;
 • ontbinding en wanprestatie.

Bepalingen over de erfpacht:

 • bekend met staat van onroerend goed, vergunningen, verplichtingen en dergelijke;
 • bestemming en gebruik;
 • kettingbeding.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een erfpachtrecht wordt gevestigd bij notariële akte. Het recht maakt het mogelijk een langdurig recht te verstrekken tot het gebruik van de grond. De laatste jaren is ook particulier erfpacht in opkomst. Door alleen de opstallen te verkopen kan de koopprijs van een woning fors omlaag. Dat wordt dan gecompenseerd met jaarlijkse erfpachtcanon. Erfpacht is een zakelijk recht dat ingeschreven staat in het kadaster.

Extra informatie

Doelgroep

Overheid, Particulier, Stichting en Vereniging, Zakelijk

Categorie

Bedrijfspand en bedrijfsactiva, Onroerend Goed en Wonen

 • Categorie:
 • contract
 • modelcontract
 • modelovereenkomst
 • overeenkomst
 • voorbeeldcontract
 • voorbeeldovereenkomst


Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

0
Je winkelwagen