Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht

Winkel

Home » Winkel » Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht
7.9

Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht

24.- 24.-

Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht door eigenaar aan erfpachter. Bij erfpacht blijft de eigendom van de grond bij de eigenaar. Door de erfpacht ontstaat

In winkelwagen

Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht door eigenaar aan erfpachter. Bij erfpacht blijft de eigendom van de grond bij de eigenaar. Door de erfpacht ontstaat een recht voor de erfpachter om op de grond een object in eigendom te hebben. Hiervoor betaalt de erfpachter jaarlijks een vergoeding van de eigenaar. De erfpacht komt veel voor in de landbouw en in sommige gemeentes. Ook woningeigenaren kunnen de grond in eigendom houden en slechts de woning met erfpacht verkopen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:
– omschrijving perceel;
– grondprijs en kosten;
– vergunningen;
– uitgifte;
– ontbinding en wanprestatie;
Bepalingen over de Erfpacht:
– bekend met staat van onroerend goed, vergunningen, verplichtingen en dergelijke;
– bestemming en gebruik;
– kettingbeding.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Een erfpachtrecht wordt gevestigd bij notariele akte. Het recht maakt het mogelijk een langdurig recht te verstrekken tot het gebruik van de grond. De laatste jaren is ook particulier erfpacht in opkomst. Door alleen de opstallen te verkopen kan de koopprijs van een woning fors omlaag. Dat wordt dan gecompenseerd met jaarlijkse erfpachtcanon.

Extra informatie

Categorie

Non-profit, Ondernemen, Onroerend Goed en Wonen

Doelgroep

Non-profit, Particulier, Zakelijk

  • Categorie:
  • contract
  • modelcontract
  • modelovereenkomst
  • overeenkomst
  • voorbeeldcontract
  • voorbeeldovereenkomst


Vraag een jurist om je verder te helpen

Menu

1
Je winkelwagen