Overeenkomst van geldlening door participant met conversierecht

Winkel

Home » Winkel » Overeenkomst van geldlening door participant met conversierecht
8.0

Overeenkomst van geldlening door participant met conversierecht

24.- 24.-

Participant verstrekt naast eigen vermogen ook een achtergestelde lening. Als er niet voldoende wordt afgelost dan kan de lening omgezet in aandelen. De overeenkomst is goed te gebruiken om een bedrijf opnieuw te financieren.

In winkelwagen

Lening met conversierecht

Geld leningEen participant verstrekt durfkapitaal aan onderneming. Dat kapitaal is in eerste instantie een achtergestelde geldlening. De participant kan onder omstandigheden de lening omzetten in aandelen.
De participatiemaatschappij kan dit recht op ieder moment inroepen. De lening is achtergesteld. Dat wil zeggen dat de opeisbaarheid van de lening komt nadat andere leningen of crediteuren zijn betaald. Dit heeft als voordeel dat het bedrag van de lening tussen Eigen en Vreemd Vermogen in zit.

Wat je zelf moet opnemen in dit contract

De overeenkomst betreft een leningovereenkomst waarin je zelf de rente en aflossing moet bepalen.
Het contract bevat ook een gedeelte dat gaat over de conversie van de lening in aandelen. Wij hebben een mogelijke waardeberekening voor de aandelen opgenomen. Je kan hier ook een andere waardering voor afspreken.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • hoogte lening;
  • rente en rentetermijnen;
  • aflossing;
  • achterstelling;
  • conversie;
  • rechtskeuze.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Bij een voorgenomen deelname in een bedrijf stelt de financier twee soorten geld te beschikking. Hij neemt een belang in aandelen. Het ander deel bestaat uit geld gesteld om te ondernemen. Dat beschikbare geld is in de vorm van een achtergestelde lening beschikbaar. De participant die de geldlening verstrekt stelt zijn lening achter bij de gewone crediteuren. Indien de lening niet wordt afgelost kan de participant deze omzetten (converteren) in aandelen.

Voordeel

Je vindt dit document en een heleboel andere nuttige documenten ook in een pakket.Vraag een jurist om je verder te helpen

1
Je winkelwagen