Overeenkomst van schenking van geld

Winkel

Home » Winkel » Overeenkomst van schenking van geld
8.0

Overeenkomst van schenking van geld

24.- 24.-

Een model schenkingsovereenkomst. De schenking van geld bij een onderhandse akte, een contract dat je zelf opstelt en dus niet bij een dure notaris. Doel van het wel vastleggen is duidelijk te maken welk bedrag geschonken wordt en hoe dit betaald wordt. Het contract kan ook dienen als bewijs voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

In winkelwagen

Schenking van geld

Een schenkingsovereenkomst mag je zelf opmaken. Daar hoeft geen notaris aan te pas te komen. Een schenking van geld is vormvrij. Doel van een schenkingscontract is duidelijk te maken welk bedrag geschonken wordt, hoe dit betaald wordt, wie de eventuele schenkbelasting gaat betalen en op welk moment of datum. Een schenking is een overeenkomst en moet dus ook getekend door de ontvanger of begunstigde van de schenking.
Ga je in plaats van geld, goederen weggeven, dan hebben we een speciale overeenkomst voor de schenking van goederen.
We hebben voor een paar euro meer een mooi alternatief op onze zustersite. Je kan met behulp van onze software een schenkingsovereenkomst op maat maken op DoeHetZelfNotaris.nl

Wat je zelf moet regelen in deze overeenkomst

In deze overeenkomst geef je het bedrag op, de datum waarop je de schenking doet en de wijze waarop de gift wordt betaald. Je geeft ook de gegevens op van de ontvanger(s) van de schenking. Zij moeten de schenking aanvaarden, dus deze overeenkomst ook ondertekenen.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • omvang bedrag;
  • wijze van betaling of verrekening;
  • moment of datum van uitbetaling;
  • uitsluiten opname in huwelijkse gemeenschap.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Ook als je geld geeft is het verstandig een overeenkomst op te stellen. Het is niet verplicht. Je kan ook gewoon geld overboeken en dan daarbij aangeven dat het een schenking is. Een echte ondertekende overeenkomst heeft grote voordelen. Die kan dienen als bewijs voor de fiscus en eventueel verschuldigde schenkingsrechten, de zogeheten schenkbelasting. Ten tweede is het verstandig de bedoeling van de schenkingvast te leggen voor latere discussies over bijvoorbeeld de erfenis. Schenkingen zijn overeenkomsten tussen twee partijen, de schenker en de ontvanger. Beiden moeten akkoord zijn met de schenking. Er kunnen redenen zijn waarom iemand een schenking niet wil ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen de schenker en de ontvanger die verstoord kan zijn. Of de ontvanger raakt bepaalde financiële voordelen kwijt, zoals huurtoeslag. Ook kan de ontvanger het niet eens zijn met de voorwaarden verbonden aan de schenking.
Schenken kent een jaarlijkse vrijstelling van schenkingsrecht in Nederland. De cijfers worden jaarlijks gepubliceerd en verschillen per groep. Kinderen hebben een hogere vrijstelling dan verder af gelegen familie. Wij publiceren de vrijstelling en tarieven schenkbelasting op onze zustersite doehetzelfnotaris.nl.

Bijpassende artikelen:Vraag een jurist om je verder te helpen

0
Je winkelwagen